Polecane wydarzenia

A A A
drukujNajczęściej zadawane pytania (FAQ)

26-02-2013

OŚ 1. Przedsiębiorczość i innowacje / 1.5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki

Pytanie:

Jestem zarejestrowaną bezrobotną posiadam działki inwestycyjne w mieście i środki finansowe. Chcę zbudować obiekt (hotel, pensjonat) z częścią rekreacyjną typu fitness usługi relaksacyjne (masaż, sauna, kosmetyka) i kawiarnię. Z jakiego programu unijnego mogłabym skorzystać z regionu lubelskiego? Czy są terminy składania takich wniosków i jakie? Gdzie mam szukać pomocy w wypełnieniu wniosku ?

Odpowiedź:

Dofinansowanie na projekt związany z hotelarstwem oraz rekreacją można uzyskać tylko w ramach Działania 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki, którego nabór wniosków o dofinansowanie na 2013 rok nie jest planowany.
Rodzaje działalności gospodarczej kwalifikujące się do wsparcia w ramach I Osi Priorytetowej Działania 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki RPO WL 2007-2013, według kodów PKD 2007, dostępne są na stronie internetowej www.lawp.eu w zakładce - Dokumenty programowe, podmenu - dokumenty RPO WL.
Więcej informacji można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 9a, pod nr tel. (81) 46 23 812 lub (81) 46 23 831.
Wsparcie na założenie działalności gospodarczej można uzyskać z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które jest wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. (81) 46 35 363 oraz pod adresem punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl.

 

 

 

wróć do FAQ »
Twoja opinia
RPOWL na youtube