Polecane wydarzenia

A A A
drukujNajczęściej zadawane pytania (FAQ)

12-04-2013

OŚ 6. Środowisko i czysta energia / 6.2. Energia przyjazna środowisku

Pytanie:

Jakie są przewidziane konkursy na Działanie 6.2 na rok 2013 oraz 2014?

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, że ze względu na zbliżający się koniec okresu programowania 2007-2013 oraz brak środków w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL Instytucja Zarządzająca RPO WL nie planuje ogłaszania nowych naborów wniosków o dofinansowanie projektów w 2013 roku w związku z tym harmonogram ogłaszania konkursów na 2013 rok nie zostanie opublikowany.

Wszelkie aktualnie dostępne informacje na temat okresu programowania 2014-2020 dostępne są na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl w zakładce Nowa Perspektywa Finansowa. W zakładce tej znajduje się również informacja dotycząca zaakceptowania przez Zarząd Województwa Lubelskiego wstępnych zarys obszarów wsparcia w ramach RPO WL 2014-2020 (link http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/646/news_id:878/).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punckie Informacyjnym i Naboru Wniosków RPO pod numerem telefonu 81 44 16 750.

 

wróć do FAQ »
Twoja opinia
RPOWL na youtube