Polecane wydarzenia

A A A
drukujDziałanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

Celem Działania jest poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw realizujących innowacyjne projekty inwestycyjne na terenie województwa lubelskiego.

Wsparcie udzielone w ramach Działania pozwoli na dokapitalizowanie projektów inwestycyjnych mających na celu wprowadzenie innowacji procesowej, produktowej, organizacyjnej i marketingowej w małych i średnich przedsiębiorstwach.

W ramach Działania priorytetowo traktowane będą projekty przyczyniające się do utrzymania lub wzrostu zatrudnienia. Preferowane będą przedsięwzięcia innowacyjne w obszarach wskazanych w dokumentach strategicznych (np. Regionalnej Strategii Innowacji, Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego).

Wartość wsparcia:

  • Minimalna wartość wsparcia wynosi 85 tys. PLN.
  • Maksymalna wartość wsparcia wynosi 1 mln PLN.
  • Dla projektów w których wartość wydatków kwalifikowanych przekroczy 4 mln PLN maksymalna kwota wsparcia wynosi 2 mln PLN.

Wartość projektu:

  • Minimalna wartość projektu wynosi 143 tys. zł, natomiast maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 8 mln zł.

Maksymalny udziała środków publicznych w wydatkach kwalifikowalnych (zgodnie z mapą pomocy regionalnej):

- małe przedsiębiorstwa 70%,

- średnie przedsiębiorstwa 60%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta:

- małe przedsiębiorstwa 30%,

- średnie przedsiębiorstwa 40%.


Grupy beneficjentów:

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Typy realizowanych projektów:

  • Budowa, rozbudowa, przebudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego);
  • Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług (rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej);
  • Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;
  • Wsparcie innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej;
  • Zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych (ICT).

 

Szczegółowych informacji o Działaniu 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw RPO WL na lata 2007-2013 udziela Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, mieszcząca się przy ul. Wojciechowska 9a.

Pytania proszę kierować na adres poczty e-mailowej: lawp@lubelskie.pl lub telefonicznie pod numery 81-46-23-831 oraz 81-46-23-812.

Pytania można też kierować za pośrednictwem naszej strony i formularza "Zadaj pytanie ekspertowi" (należy wybrać Działanie 1.3 w 2 Kroku) - przejdź do formularza

Twoja opinia
RPOWL na youtube