Polecane wydarzenia

A A A
drukujDziałanie 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo

Celem działania jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej.

Realizacja działania wynika z konieczności podniesienia jakości i efektywności zarządzania poprzez ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do wysokiej jakości zewnętrznych usług doradczych. Dotyczy to zwłaszcza usług przyczyniających się do  unowocześnienia funkcjonowania przedsiębiorstw i ich dostosowania do działalności na terenie UE. Realizacja działania przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego.

Wartość wsparcia:

 • Minimalna wartość wsparcia wynosi 10 tys. zł, a maksymalna 250 tys. zł.

Wartość projektu:

 • Minimalna wartość projektu wynosi 20 tys. zł, natomiast maksymalna 500 tys. zł.

Maksymalny udział środków publicznych w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 50% .

Minimalny wkład własny Beneficjenta (mikroprzedsiębiorstwa, małego i średniego przedsiębiorstwa) stanowi 50%.

Grupy beneficjentów:

 • Mikroprzedsiębiorstwa
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa

 
Typy realizowanych projektów:

 • Doradztwo w zakresie zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej
 • Doradztwo w zakresie jakości
 • Doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii
 • Doradztwo w zakresie wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne
 • Doradztwo w zakresie tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw
 • Doradztwo w zakresie łączenia się przedsiębiorstw
 • Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności przedsiębiorstw

 

Szczegółowych informacji o Działaniu 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo RPO WL na lata 2007-2013 udziela Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, mieszcząca się przy ul. Wojciechowska 9a.

Pytania proszę kierować na adres poczty e-mailowej: lawp@lubelskie.pl lub telefonicznie pod numery 81-46-23-831 oraz 81-46-23-812.

Pytania można też kierować za pośrednictwem naszej strony i formularza "Zadaj pytanie ekspertowi" (należy wybrać Działanie 1.7 w 2 Kroku) - przejdź do formularza

Twoja opinia
RPOWL na youtube