Polecane wydarzenia

A A A
drukujDziałanie 2.2 Regionalna infrastruktura B+R

Celem działania jest zwiększenie potencjału regionalnych uczelni wyższych i jednostek naukowych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

W ramach działania będą realizowane przedsięwzięcia:

  • prowadzące do zwiększenia ilości nowoczesnych rozwiązań technologicznych w dziedzinach kluczowych dla rozwoju gospodarczego regionu;
  • wpływające na rozwój współpracy pomiędzy sferą B+R a gospodarką;
  • wspomagające badania i projekty naukowe w strategicznych dla rozwoju regionu dziedzinach.

Wartość wsparcia:

  • minimalna kwota wsparcia wynosi 212 tys zł, natomiast maksymalna nie może przekroczyć 3.4 mln zł

Wartość projektu:

  • minimalna wartość projektu wynosi 250 tys zł, maksymalna  wartość projektu wynosi 4 mln zł

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych wynosi:

- mikro i małe przedsiębiorstwa maksymalnie 70%

- średnie przedsiębiorstwa maksymalenie 60%

- duże przedsiębiorstwa maksymalnie 50%

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi:

- mikro i małe przedsiebiorstwa minimalnie 30%

- średnie przedsiębiorstwa minimalnie 40%

- duże przedsiębiorstwa minimalnie 50%


Grupy beneficjentów:


Typy realizowanych projektów:

  • zakup aparatury naukowo badawczej zaliczanej do środków trwałych
  • oboty budowlane, modernizacja i wyposażenie w zakresie infrastruktury badawczo - rozwojowej uczelni wyższych i jednostek naukowych.

W ramach działania realizowane będą projekty dotyczące specjalistycznej bazy laboratoryjnej wykorzystywanej wyłącznie do badań komercyjnych prowadzonych na rzecz przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem nowych rozwiązań technologicznych oraz do świadczenia usług specjalistycznych o udokumentowanym popycie rynkowym.

 

Szczegółowych informacji o Działaniu 2.2 Regionalna infrastruktura B+R RPO WL na lata 2007-2013 udziela Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, mieszcząca się przy ul. Wojciechowska 9a.

Pytania proszę kierować na adres poczty e-mailowej: lawp@lubelskie.pl lub telefonicznie pod numery 81-46-23-831 oraz 81-46-23-812.

Pytania można też kierować za pośrednictwem naszej strony i formularza "Zadaj pytanie ekspertowi" (należy wybrać Działanie 2.2 w 2 Kroku) - przejdź do formularza

Twoja opinia
RPOWL na youtube