Polecane wydarzenia

A A A
drukujDziałanie 2.4 Marketing gospodarczy

 

Celem działania jest promocja gospodarcza województwa lubelskiego.

Realizacja działania będzie prowadzić do promocji atrakcyjności regionu, rozpowszechniania informacji o regionie oraz możliwościach inwestycyjnych, współpracy i kooperacji.

Wspierane projekty ukierunkowane będą na zbudowanie spójnego systemu regionalnej informacji gospodarczej dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów, a także na opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć z zakresu marketingu regionalnego, ukierunkowanego zwłaszcza na kreowanie dobrego wizerunku regionu i produktów regionalnych pod kątem potencjalnych inwestorów, kontrahentów i turystów.  Działanie ukierunkowane jest także na wsparcie kompleksowej obsługi inwestorów, w tym projekty przygotowujące jednostki samorządu terytorialnego do efektywnej obsługi inwestora.

W ramach działania realizowane będą projekty o charakterze ponadlokalnym.

Wartość wsparcia:

 • Dla projektów Schematu A: minimalna 10 tys. zł, a maksymalna 50 tys. zł,
 • Dla projektów Schematu B: minimalna 85 tys. zł, a maksymalna 1,5 mln zł.

Wartość projektu:

 • Minimalna wartość projektu wynosi: Schemat A - 20 tys. zł, Schemat B - 100 tys. zł,
 • Maksymalna wartość projektu wynosi: Schemat A - 200 tys. zł, Schemat B - 2,7 mln zł.

Maksymalny udział środków publicznych w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

- dla projektów Schematu A: 50%
- dla projektów Schematu B: 85%

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi:

- dla projektów Schematu A: 50%
- dla projektów Schematu B: 15%

Grupy beneficjentów:

Schemat A:

 • Przedsiębiorcy z sektora MŚP działający na terenie województwa lubelskiego

Schemat B:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, w tym związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Typy realizowanych projektów:

Schemat A

 • Udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w wystawach i targach gospodarczych (w tym zagranicznych)

Schemat B:

 • Organizacja kampanii promocyjnych mających na celu:
  • stworzenie i promocję marki regionu oraz marek lokalnych
  • promocję województwa w kraju i za granicą
 • Stworzenie i rozwój regionalnego oraz lokalnych systemów obsługi inwestora.
 • Rozwój systemów poprawiających przedsiębiorcom, inwestorom dostęp do informacji m.in. poprzez tworzenie elektronicznych portali biznesu oraz baz danych, np. banków informacji gospodarczej, baz eksporterów, baz danych o dostępnych terenach i obiektach inwestycyjnych.

 

Szczegółowych informacji o Działaniu 2.4 Marketing gospodarczy RPO WL na lata 2007-2013 udziela Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, mieszcząca się przy ul. Wojciechowska 9a.

Pytania proszę kierować na adres poczty e-mailowej: lawp@lubelskie.pl lub telefonicznie pod numery 81-46-23-831 oraz 81-46-23-812.

Pytania można też kierować za pośrednictwem naszej strony i formularza "Zadaj pytanie ekspertowi" (należy wybrać Działanie 2.4 w 2 Kroku) - przejdź do formularza

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube