Polecane wydarzenia

A A A
drukujDziałanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne

 

Celem działania jest zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz wykorzystania technik informacyjnych. Budowanie społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy wymaga rozbudowy sieci informatycznych, a także zwiększenia dostępu i wykorzystania technik informacyjnych w rozwoju systemu usług dla ludności.

Grupy beneficjentów:

 

Typy realizowanych projektów:

Kategoria I. Infrastruktura teleinformatyczna oraz system usług na poziomie regionalnym

Wartość projektu: od 2 mln PLN

 • Budowa lub rozbudowa regionalnych sieci szerokopasmowych, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi.
 • Budowa, przebudowa lub wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi.
 • Budowa, rozbudowa lub zakup systemów wspierających zarządzanie realizacji zadań publicznych w zakresie administracji publicznej, edukacji, kultury i turystyki na poziomie regionalnym.
 • Projekty związane z przygotowaniem instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów, rozwoju systemów baz danych oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.
 • Tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu jako element szerszego projektu, tj.: aktywne – Telecentra, pasywne - do których zaliczamy Infomaty, model pośredni - różne rozwiązania wykorzystujące dostęp do Internetu dla poprawy efektywności celów statutowych instytucji i organizacji pożytku publicznego,hotspoty.
 • Projekty dotyczące opracowania i utworzenia systemów informacji kulturalnej i turystycznej, w tym interaktywne sieci informacji internetowej, centra informacji kulturowej i turystycznej (w połączeniu z tworzeniem PIAP-ów).
 • Budowa lub rozbudowa systemów wspomagających/służących digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zasobów bibliotecznych i archiwalnych, zasoby wirtualne muzeów (w połączeniu z tworzeniem PIAP-ów).
 • Tworzenie Systemów Informacji Przestrzennej (SIP).
 • Projekt kluczowy w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego RPO WL na lata 2007 - 2013: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Lubelszczyzny” Orientacyjny koszt całkowity projektu: 10 mln €

 

Kategoria II. Infrastruktura teleinformatyczna oraz system usług na poziomie lokalnym

Wartość projektu: poniżej 2 mln PLN

 • Budowa lub rozbudowa lokalnych sieci szerokopasmowych, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi.
 • Budowa, przebudowa lub wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami lokalnymi.
 • Budowa, rozbudowa lub zakup systemów wspierających zarządzanie realizacji zadań publicznych w zakresie administracji publicznej, edukacji, kultury i turystyki na poziomie lokalnym.
 • Projekty związane z przygotowaniem instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.
 • Tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu jako element szerszego projektu, tj.: aktywne – Telecentra, pasywne - do których zaliczamy Infomaty,model pośredni - różne rozwiązania wykorzystujące dostęp do Internetu dla poprawy efektywności merytorycznej statutowych celów instytucji i organizacji pożytku publicznego,hotspoty.
 • Projekty dotyczące opracowania i utworzenia systemów informacji kulturalnej i turystycznej, w tym interaktywne sieci informacji internetowej, centra informacji kulturowej i turystycznej (w połączeniu z tworzeniem PIAP-ów).
 • Budowa lub rozbudowa systemów wspomagających/służących digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zasobów bibliotecznych i archiwalnych, zasoby wirtualne muzeów (w połączeniu z tworzeniem PIAP-ów).
 • Tworzenie Systemów Informacji Przestrzennej (SIP).

 

Szczegółowych informacji o Działaniu 4.1.Społeczeństwo informacyjne RPO WL na lata 2007-2013 udziela Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. Stefczyka 3b

Pytania proszę kierować na adres poczty e-mailowej: rpo@lubelskie.pl lub telefonicznie pod numery 81-44-16-750 lub 0-800-888-776

Pytania można też kierować za pośrednictwem naszej strony i formularza "Zadaj pytanie ekspertowi" (należy wybrać Działanie 4.1. w 2 Kroku) - przejdź do formularza

 

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube