Polecane wydarzenia

A A A
drukujSpołeczeństwo informacyjne

Tu sfinansujemy:

 • projekty z zakresu infrastruktury teleinformatycznej, w tym lokalne i regionalne sieci szerokopasmowe, współdziałające ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi oraz centra zarządzania sieciami regionalnymi lub lokalnymi;  
 • system usług na poziomie regionalnym i lokalnym,
  w tym:
  • systemy wspierające realizację zadań publicznych w zakresie administracji, ochrony zdrowia, edukacji, kultury i sportu;
   przygotowanie instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów, rozwoju systemów baz danych oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego;
  • tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu – PIAP;
  • tworzenie interaktywnych systemów informacji (np. kulturalnej i turystycznej, biznesowej, naukowej itp.) w połączeniu z tworzeniem PIAP-ów; 
  • systemy wspomagające digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zasobów bibliotecznych i archiwalnych, zasobów wirtualnych muzeów; 
  • tworzenie Systemów Informacji Przestrzennej (SIP).

Preferowane będą projekty zlokalizowane na terenach małych miast i na terenach wiejskich.

Podpowiadamy, na jakie projekty możesz dostać pieniądze:


4.1. Społeczeństwo informacyjne


Kategoria I. Infrastruktura teleinformatyczna oraz system usług na poziomie regionalnym

Wartość projektu od 2 mln PLN:

 • budowa lub rozbudowa regionalnych sieci szerokopasmowych, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi;
 • budowa, przebudowa lub wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi;
 • budowa, rozbudowa lub zakup systemów wspierających zarządzanie realizacji zadań publicznych w zakresie administracji publicznej, edukacji, kultury i turystyki na poziomie regionalnym;
 • projekty związane z przygotowaniem instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów, rozwoju systemów baz danych oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego;
 • tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu jako element szerszego projektu,
  tj.:
  • aktywne – Telecentra,
  • pasywne – Infomaty,
  • model pośredni – różne rozwiązania wykorzystujące dostęp do Internetu dla poprawy efektywności celów statutowych instytucji i organizacji pożytku publicznego,
  • hotspoty;
 • projekty dotyczące opracowania i utworzenia systemów informacji kulturalnej i turystycznej, w tym interaktywne sieci informacji internetowej, centra informacji kulturowej i turystycznej (w połączeniu z tworzeniem PIAP-ów);
 • budowa lub rozbudowa systemów wspomagających/służących digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zasobów bibliotecznych i archiwalnych, zasoby wirtualne muzeów (w połączeniu z tworzeniem PIAP-ów);
 • tworzenie Systemów Informacji Przestrzennej (SIP).Kategoria II. Infrastruktura teleinformatyczna oraz system usług na poziomie lokalnym

Wartość projektu poniżej 2 mln PLN:

 • budowa lub rozbudowa lokalnych sieci szerokopasmowych, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi;
 • budowa, przebudowa lub wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami lokalnymi;
 • budowa, rozbudowa lub zakup systemów wspierających zarządzanie realizacji zadań publicznych w zakresie administracji publicznej, edukacji, kultury i turystyki na poziomie lokalnym;
 • projekty związane z przygotowaniem instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego;
 • tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu jako element szerszego projektu,
  tj.:
  • aktywne – Telecentra,
  • pasywne – Infomaty,
  • model pośredni – różne rozwiązania wykorzystujące dostęp do Internetu dla poprawy efektywności merytorycznej statutowych celów instytucji i organizacji pożytku publicznego,
  • hotspoty;
 • projekty dotyczące opracowania i utworzenia systemów informacji kulturalnej i turystycznej, w tym interaktywne sieci informacji internetowej, centra informacji kulturowej i turystycznej (w połączeniu z tworzeniem PIAP-ów);
 • budowa lub rozbudowa systemów wspomagających/służących digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zasobów bibliotecznych i archiwalnych, zasoby wirtualne muzeów (w połączeniu z tworzeniem PIAP-ów);
 • tworzenie Systemów Informacji Przestrzennej (SIP).

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube