Polecane wydarzenia

A A A
drukujOpis Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WL 2007-2013

W dniu 18 marca 2008r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę nr CXIX/1279/08 w sprawie przyjęcia "Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013".

Dnia 16 września 2008r. uchwałą nr CLXII/1904/08 Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził zmiany "Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013".

Dnia 10 marca 2009r. Zarząd Województwa podjął uchwałę nr CCXII/2484/09 uchylającą uchwałę Nr. CXIX/1279/08 z dnia 18 marca 2008r. w sprawie przyjęcia "Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego RPO WL na lata 2007-2013".

Dnia 18 sierpnia 2009r. uchwałą nr CCLI/3157/09 Zadząd Województwa Lubelskiego zatwierdził zmiany "Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013".

W dniu 26 stycznia 2010r. Zarząd Województwa podjął uchwałę nr CCXCI/3777/10 zatwierdzającą zmiany "Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013".

Dnia 2 marca 2010r. uchwałą nr CCXCIX/3901/10 Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził zmiany "Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013".

W dniu 17 sierpnia 2010r. Zarząd Województwa podjął uchwałę nr CCCXXXIII/4621/10 zatwierdzająca zmiany " Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013".

Dnia 28 grudnia 2010r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr VII/96/10 zatwierdził zmiany "Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego".

Dnia 4 maja 2011r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr XXXIV/606/2011 zatwierdził zmiany "Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego".

Dnia 6 września 2011r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr LXII/1172/2011 zatwierdził zmiany "Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego".

Dnia 20 grudnia 2011r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr LXXXIV/1576/2011 zatwierdził zmiany "Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego".

Dnia 26 czerwca 2012r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CXVIII/2288/2012 zatwierdził zmiany "Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego".

Dnia 20 listopada 2012r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CXLII/2956/2012 zatwierdził zmiany "Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego".

Dnia 28 maja 2013r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CLXXVIII/3676/2013 zatwierdził zmiany "Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego".

Dnia 15 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CCXL/4927/2014 zatwierdził zmiany "Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego".

Dnia 30 grudnia 2014 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr IX/118/2014 zatwierdził zmiany "Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego".

Dnia 22 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr LXXIII/1553/2015 zatwierdził zmiany "Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego".

Pliki do pobrania


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube