Polecane wydarzenia

A A A
drukujKrajowe

Instytucje centralne

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -www.mrr.gov.pl

Narodowa Strategia Spójności będzie realizowana przy pomocy Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez Samorządy poszczególnych województw:

 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 
 • Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej : Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Regionu Morza Bałtyckiego, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka na lata 2007-2013
 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl 

 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
 • Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - www.mkidn.gov.pl

 • Program Kultura (2007-2013)

Ministerstwo Gospodarki - http://www.mg.gov.pl/

 • Program polityki w zakresie pomocy publicznej na lata 2005-2010

Inicjatywa Wspólnotowa Interreg - www.interreg.gov.pl

Centrum Informacji Europejskiej - www.cie.gov.pl
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej - www.ukie.gov.pl
Strona Reprezentanta Komisji Europejskiej w Polsce
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - www.parp.gov.pl
Inwestycja w kadry - www.inwestycjawkadry.info.pl

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube