Polecane wydarzenia

A A A
drukujEuropejskie

Instytucje europejskie:

http://europa.eu/index_pl.htm - portal Unii Europejskiej w języku polskim
http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm- akty prawne Unii Europejskiej
http://www.polskawue.gov.pl - Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
http://cor.europa.eu - Komitet Europejski
http://www.ec.europa.eu/index_en.htm - Komisja Europejska
http://www.ecb.int/home/html/index.en.html
- Europejski Bank Centralny
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_pl.htm
- Parlament Europejski
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=153&Language=en%29
- Miesięczne obrachunkowe kursy wymiany euro KE

Twoja opinia
RPOWL na youtube