Polecane wydarzenia

A A A
drukuj10/10/2008 - Lista kandydatów z organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Lista kandydatów z organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013:

      1. Towarzystwo dla Natury i Człowieka
      2. Liga Ochrony Przyrody, Zarząd Okręgu
      3. Fundacja Środkowo-Europejski Instytut Badań nad Środowiskiem.

Twoja opinia
RPOWL na youtube