Polecane wydarzenia

A A A
drukuj22/09/2008 - IV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO

W dniu 16 września 2008 r. odbyło się IV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Posiedzenie Komitetu Monitorującego otworzył Pan Krzysztof Grabczuk – Marszałek Województwa Lubelskiego natomiast dalszą część spotkania prowadził Pan Marek Flasiński – stały zastępca Przewodniczącego. W spotkaniu w charakterze Obserwatora wziął udział przedstawiciel Komisji Europejskiej Pan Błażej Gorgol.

Podczas posiedzenia Komitet Monitorujący zatwierdził w formie uchwały następujące dokumenty:
- „Projekt Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”
- Zmiany do „Kryteriów Wyboru Projektów w ramach III – IX Osi Priorytetowej RPO WL”
- Zmiany do „Kryteriów Wyboru Projektów w ramach I – II Osi Priorytetowej RPO WL RPO WL”
- Zmiany do „Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”.

Ponadto podczas spotkania Członkom Komitetu Monitorującego przedstawiono Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Twoja opinia
RPOWL na youtube