Polecane wydarzenia

A A A
drukuj30/01/2009 - V posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WL

W dniu 30 stycznia 2009 r. odbyło się V posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego prowadził Pan Marek Flasiński – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, stały zastępca Przewodniczącego KM. W spotkaniu, w charakterze Obserwatora, wziął udział m.in. przedstawiciel Komisji Europejskiej Pan Błażej Gorgol.

Przedmiotem obrad Komitetu było m. in. przedstawienie Członkom KM „Okresowego planu ewaluacji na rok 2009 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013” oraz ogólnego zarysu koncepcji zmian systemu wyboru projektów w ramach RPO WL. Ponadto Członkowie Komitetu zostali zapoznani z propozycjami zmian Kryteriów Wyboru Projektów w ramach I-II Osi Priorytetowej RPO WL oraz Kryteriów Wyboru Projektów w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL.

Podczas posiedzenia, Komitet Monitorujący zatwierdził w formie uchwały następujące dokumenty:
- „Kryteria Wyboru Projektów w ramach I-II Osi Priorytetowej RPO WL”.
- „Kryteria Wyboru Projektów w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL”.

Twoja opinia
RPOWL na youtube