Polecane wydarzenia

A A A
drukujMateriały promocyjne

Celem działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych przez Urząd Marszałkowski w Lublinie jest wsparcie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w maksymalnie skutecznym wykorzystaniu środków unijnych w naszym regionie oraz podniesienie wiedzy mieszkańców Lubelsczyzny na temat RPO WL i funduszy europejskich.

INFORMACJA

Staramy się dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców województwa z informacją o Regionalnym Programie Operacyjnym. Poprzez działalność pięciu Punktów Informacyjnych RPO WL w Lublinie (2 punkty), Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu pomagamy beneficjentom w ubieganiu się o dotacje przekazując wiedzę nt. jak pozyskać środki unijne i kto może się o nie starać. Informujemy o organizowanych konkursach i  wysokości dofinansowania itp. Doradzamy, jak właściwie rozliczyć i wypromować projekty oraz ustrzec się błędów. Udostępniamy  materiały informacyjne.

Organizujemy również szkolenia i spotkania informacyjne poświęcone praktycznym zagadnieniom związanym z wykorzystaniem funduszy unijnych z RPO WL.

PROMOCJA

Promujemy wizerunek  Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez kampanie i akcje medialne w prasie, radiu, telewizji i Internecie. Uczestniczymy w licznych imprezach plenerowych. Wydajemy własny biuletyn "Puls Regionu". Pokazujemy jak zmienia się Lubelszczyzna dzięki funduszom z RPO WL, przez promocję "dobrych praktyk".

Prosimy o wybór kategorii:

Twoja opinia
RPOWL na youtube