Polecane wydarzenia

A A A
drukujKampania informacyjno-promocyjna RPO - 2009 r.

Napędzamy Lubelskie

To hasło kampanii informacyjno-wizerunkowej, promującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego w 2009 r. Billboardy, wkładki do prasy, spoty radiowe, a nawet autobus w barwach RPO to tylko niektóre działania reklamowe, które zachęcały mieszkańców regionu do pozyskania funduszy europejskich. Przedsięwzięcie zrealizowała warszawska agencja Locomotiva Sp. z o.o.

Trzymiesięczna promocja Regionalnego Programu Operacyjnego, zapoczątkowana 1 kwietnia 2009 r., skierowana była do mieszkańców regionu oraz potencjalnych beneficjentów RPO WL. Grupami docelowymi były w szczególności samorządy lokalne, mieszkańcy ośrodków miejskich i wiejskich oraz media. -  W krótkim czasie chcemy dotrzeć do minimum 55% grupy docelowej, czyli mieszkańców powyżej 15 roku życia, z dwukrotnym komunikatem - przekonywał Jacek Prześluga, prezes agencji Locomotova.

Baner promujący RPO WL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cele kampanii? Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej RPO WL, rozpowszechnienie informacji na temat programu oraz promocja Województwa Lubelskiego, jako regionu najlepiej gospodarującego środkami unijnymi w Polsce, to najważniejsze z nich. - Chcemy pokazać dobre praktyki, czyli te miejsca i tych ludzi, którzy potrafią korzystać z unijnych dotacji. Chcemy również podkreślić jak duże znaczenie dla rozwoju naszego województwa mają pieniądze pochodzące z Unii Europejskiej - zaznaczył Krzysztof Grabczuk, marszałek województwa lubelskiego podczas konferencji prasowej otwierającej kampanię.

Główną przeszkodą w pozyskiwaniu informacji w obszarze funduszy europejskich jest sztywny, urzędniczy język, którym na co dzień posługują się instytucje, uczestniczące we wdrażaniu RPO. Język kampanii "Napędzamy Lubelskie" był prosty i zrozumiały dla wszystkich odbiorców. To była nowa jakość, inny typ komunikacji.

Uczestnicy konferencji

Konferencja prasowa inaugurująca kampanię "Napędzamy Lubelskie", Lublin, 31 marca 2009 r.

Konieczność przeprowadzenia kampanii informacyjno-wizerunkowej wynika z przepisów prawa wspólnotowego. - Kampania RPO WL nie jest inicjatywą Urzędu Marszałkowskiego. To coroczny obowiązek każdej Instytucji Zarządzającej w kraju, z którego są one rozliczane przez Komisję Europejską - podkreśla Marek Kowalski, zastępca dyrektora w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego.

85% kosztów przedsięwzięcia sfinansowała Unia Europejska, 15% Województwo Lubelskie. Znaczną część wydatków stanowił zakup tzw. nośników reklamy, czyli czasu antenowego w rozgłośniach radiowych, powierzchni reklamowych na billboardach oraz w prasie.

PLAN KAMPANII INFORMACYJNO-WIZERUNKOWEJ RPO WL
Działanie Termin Uwagi
Kampania radiowa - lokalne rozgłośnie radiowe  04-06.2009  360 spotów
 Inserty w prasie lokalnej
 04.2009  Prasa ogólnopolska i lokalna
 Outdoor - kampania billboardowa
 05.2009  Min. 86 billboardów i minibillboardów
 Outdoor - kampania na środkach komunikacji
  05.2009  Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Puławy, Zamość
 Outdoor - mobile z nagłośnieniem
 04-06.2009  Obszar Województwa Lubelskiego
 Reklama internetowa
 04-06.2009  Portale ogólnopolskie i lokalne
 Druki bezadresowe do podmiotów prawnych
 04.2009  53 000 egz. ulotek dwustronnych
 Event - RPO WL TOUR
 05.2009  7-dniowe wydarzenie promocyjne
 Konferencje prasowe, kontakty bezpośrednie
 04-06.2009

Pliki do pobrania

Key visual (08-06-2010) 562.69 KB

Billboard - wizualizacja (08-06-2010) 269.47 KB

Mobile - wizualizacja (08-06-2010) 132.3 KB

Reklama na autobusach - wizualizacja (08-06-2010) 322.1 KB

Spot radiowy (08-06-2010) 949.39 KB

Ulotka informacyjna (08-06-2010) 152.38 KB

Insert do prasy (08-06-2010) 340.01 KB


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube