Polecane wydarzenia

A A A
drukuj27.IV.10 - 26.V.10

Zakończyły się konsultacje społeczne nowych projektów kluczowych

Informujemy, że zgodnie z "Wytycznymi w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego", Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO) została zobowiązana do poddania procesowi konsultacji społecznych list Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK), a w przypadku aktualizacji tych list - do poddania temu procesowi propozycji nowych projektów kluczowych.

Konsultacje propozycji nowych projektów zostały przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej IZ RPO - www.rpo.lubelskie.pl. Po wstępnej akceptacji przez Zarząd Województwa Lubelskiego (ZWL) aktualizacji listy IWIPK, która miała miejsce 20 kwietnia br., 27 kwietnia rozpoczęto konsultacje społeczne nowych projektów. Konsultacje trwały 30 dni kalendarzowych i zakończyły się 26 maja 2010 r.

Podczas trwania konsultacji społecznych nadesłano 109 prawidłowo wypełnionych ankiet, które zawierały 111 opinii. Większość uwag (odpowiednio 109) dotyczyła wsparcia projektu pn. „Renowacja pobrygidkowskiego zespołu klasztornego w Śródmieściu miasta Lublina", który został umieszczony na podstawowej liście projektów kluczowych. Dwie opinie dotyczyły poparcia dla projektu pn. „Renowacja Pałacu Morskich - dawnej Resursy Kupieckiej przy ulicy Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie", który także znalazł się na liście podstawowej IWIPK.

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 11 czerwca 2010 r. przyjął „Informację z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów w ramach RPO WL 2007-2013, przeprowadzonych w dniach 27.05-26.05-2010".

Twoja opinia
RPOWL na youtube