Polecane wydarzenia

A A A
drukuj27.IV.09 - 12.V.09

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 rozpoczyna

Konsultacje społeczne

Wytycznych w zakresie kontroli stosowania przepisów dotyczących
zamówień publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych w ramach
RPO WL

oraz

Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie prowadzenia kontroli
prawidłowości realizacji projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi
Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013

Konsultacje będą trwały:

od 27 kwietnia 2009 r. do 12 maja 2009 r.

 

Uwagi do projektu Wytycznych można przesyłać na adres poczty elektronicznej Kierownika Oddziału Kontroli, Pana Krzysztofa Juścińskiego: krzysztof.juscinski@lubelskie.pl oraz pocztą na adres: Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin.

Twoja opinia
RPOWL na youtube