Polecane wydarzenia

A A A
drukujKomunikaty

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 informuje, iż we wskaźnikach Działania 8.2 Infarstruktura szkolna i sportowa:

RPO-P.8.4 Liczba wspartych obiektów edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych (szt.)
RPO-P.8.5 Liczba wspartych obiektów edukacyjnych gimnazjów (szt.)
RPO-P.8.6 Liczba wspartych obiektów edukacyjnych szkół podstawowych (szt.)
RPO-P.8.7 Liczba wspartych obiektów infrastruktury sportowej (szt.)
KSI-R.75.1.1 Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu (osoby)
RPO-R.8.3 Pojemność (capacity) wspartych obiektów infrastruktury sportowej (osoby)
 
sformułowanie "wspartych" należy odnosić do wszystkich obiektów objętych wsparciem finansowym bez względu na rodzaj wykonywanych prac (zatem dotyczy ono zarówno obiektów doposażonych, zmodernizowanych, przebudowanych, jak i nowo wybudowanych).

Twoja opinia
RPOWL na youtube