Polecane wydarzenia

A A A
drukujFormularz fiszki projektowej do zgłoszenia projektu do IWIPK

Pliki do pobrania

wersje Formularz fiszki projektowej do zgłoszenia projektu do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfianansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (27-07-2012) 141.5 KB

Historia aktualizacji pliku

wersja z dnia: 27-07-2012

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

W części A6 Opis projektu, punkt 3 Zakres przedmiotowy projektu i punkt 4 Planowane efekty projektu (wskaźniki rezultatu) dodano przypisy dotyczące zasad określania wskaźników produktu i rezultatu.


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube