Polecane wydarzenia

A A A
drukujKampania informacyjno-promocyjna RPO - 2011 r.

Kampania promocyjna w rytmie hip-hop

"Lubelskie - jasne, że do przodu!" to hasło kampanii wizerunkowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w 2011. To kampania inna niż wszystkie. Na ulicach miast i autobusach pojawiły się billboardy, a w kinach można było obejrzeć ciekawe spoty angażujące lokalne środowisko młodzieżowe. W ich produkcję zaangażował się znany lubelski hiphopowiec Dolar.

Z każdym kolejnym rokiem realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego przybywa nam nowych dróg, powstają nowe obiekty sportowe, remontowane są placówki szkolne, obiekty kultury, zabytki, poszerza się oferta turystyczna regionu stanowiąca jego niewątpliwy atut. Zyskują także przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu, otrzymując wsparcie na rozwój swojej działalności. W trakcie realizacji jest także inwestycja kluczowa dla województwa – lotnisko w Świdniku. Chcieliśmy pokazać, że każdy mieszkaniec regionu korzysta z rezultatów projektów, które niewątpliwie wpływają na polepszenie jakości naszego życia.

Od początku realizacji RPO do końca czerwca 2011 roku zawarto już 1707 kontraktów na realizację projektów. Udział środków europejskich wyniósł 3,082 mld zł, co stanowi 66,70% dostępnych środków. Te liczby pokazują ogrom pracy włożonej zarówno przez Beneficjentów poszczególnych projektów, jak też Instytucje zaangażowane w realizację Programu.

RPO wchodzi w decydującą fazę. Wiele inwestycji już powstało, część jest w trakcie realizacji. Dlatego zdecydowaliśmy się na uruchomienie kampanii wizerunkowej programu. Jej głównym celem było uświadomienie mieszkańcom Lubelszczyzny jakie korzyści przynosi wdrażanie Pregionalnego Programu Operacyjnego i jak wiele projektów współfinansowanych ze środków RPO jest realizowanych w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Nasze województwo rozwija się dzięki RPO, dając swoim mieszkańcom coraz więcej możliwości i podnosząc jakość naszego życia.

Komunikat kampanii skierowany był do ludzi młodych, gdyż chcieliśmy, aby wiązali swoją przyszłość z rozwijającym się regionem, zobaczyli tu szanse swojego rozwoju oraz postrzegali Lubelszczyznę, jako miejsce przyjazne do życia i pracy. Naszym celem było stworzenie dynamicznego i zwracającego uwagę przekazu, który zostałby zapamiętany. W oparciu o powyższe założenia zdecydowaliśmy się na wykorzystanie w kampanii RPO elementów hip-hopu, co stanowiło o jej wyjątkowości.

Hip-hop gwarantuje szczery, bezpośredni komunikat i dzięki temu ma ogromną siłę docierania. Chcieliśmy mówić językiem młodych, stworzyć autentyczny, wiarygodny i budzący zaufanie przekaz. Dzięki wykorzystaniu kreatywnej zabawy słowem, jaką jest hip-hop, udało się zbudować pozytywne skojarzenie z marką RPO.

Dla podkreślenia regionalnego charakteru programu do współtworzenia Kampanii zaprosiliśmy lokalnego artystę, znanego jako Dolar. Dolar - Tomasz Dymek - to lubelski twórca, silnie zaangażowany w liczne działania na terenie województwa. Jest dobrze znany na scenie ogólnopolskiej, ale podkreśla w swej twórczości, że „lubelskie to jego miejsce”. Tomek reprezentuje młode pokolenie, któremu chcielismy uświadomić, że efekty programu dotyczą każdego z nich.

Zachęcamy do odwiedzania naszego portalu www.rpo.lubelskie.pl/kampania i śledzenia dobrych praktyk, wśród których z pewnością rozpoznają Państwo projekty realizowane w najbliższym otoczeniu.

Wykonawcą kampanii był ECORYS Polska Sp. z o.o.

Twoja opinia
RPOWL na youtube