Polecane wydarzenia

A A A
drukujAnkieta: Badanie potrzeb szkoleniowych beneficjentów

DEPARTAMENT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO informuje, iż zgodnie z zasadami polityki prywatności wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek UMWL.

Badanie potrzeb szkoleniowych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w Osiach Priorytetowych III-VIII

Prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam poznać Państwa potrzeby oraz oczekiwania w zakresie oferowanych szkoleń i tym samym przygotować najbardziej wartościową ofertę szkoleniową. Na wypełnione ankiety czekamy do dnia (nieustalono).

 1. Jaką instytucję Pani/Pan reprezentuje?

  jednostka samorządu terytorialnego
  jednostka organizacyjna jednostek samorządu terytorialnego
  organizacja pozarządowa
  inne
 2. Do jakiej grupy kwalifikuje Pani/Pan siebie/ swoją instytucję?

  potencjalny beneficjent zainteresowany składaniem wniosku o dofinansowanie
  beneficjent realizujący projekt
 3. Jaką formę zdobywania nowej wiedzy ceni Pani/Pan najbardziej?

  wykłady
  warsztaty
  samodzielną pracę
  dyskusję/wymianę poglądów
  inne (jakie?)
 4. Ilu dniowe sesje szkoleniowe jest Pan/Pani w stanie pogodzić z pracą zawodową?

  jednodniowe
  dwudniowe
  trzydniowe
  trwające więcej dni (ile?)
 5. Jakiej tematyki szkoleń niezbędnej do realizacji powierzonych Panu/Pani obowiązków oczekuje Pan/Pani w przyszłości?

Twoja opinia
RPOWL na youtube