Polecane wydarzenia

A A A
drukuj19/01/2012 - XV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO

Uprzejmie informujemy, iż XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 odbędzie się 19 stycznia 2012 r. (czwartek ) o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie przy ul. Stefczyka 3b.

Przedmiotem obrad posiedzenia będzie przedstawienie Członkom Komitetu m.in:

  • propozycji zmian do Kryteriów Wyboru Projektów w ramach I-II Osi Priorytetowej RPO WL,
  • informacji nt. pakietu rozporządzeń dotyczących przyszłego okresu programowania,
  • informacji na temat stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 oraz informacji nt. wyników procesu renegocjacji Programu,
  • informacji nt. stopnia realizacji projektu kluczowego: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik).
Twoja opinia
RPOWL na youtube