Polecane wydarzenia

A A A
drukujKampania 2011 - "Lubelskie - jasne, że do przodu"

Lubelskie - jasne, że do przodu!" to hasło kampanii wizerunkowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, trwającej od początku sierpnia do końca pażdziernika 2011 r., w której przybliżaliśmy tematykę programu oraz dotychczasowe efekty jego wdrażania.

Z każdym kolejnym rokiem realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego przybywa nam nowych dróg, powstają nowe obiekty sportowe, remontowane są placówki szkolne, obiekty kultury, zabytki, poszerza się oferta turystyczna regionu stanowiąca jego niewątpliwy atut. Zyskują także przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu, otrzymując wsparcie na rozwój swojej działalności. W trakcie realizacji jest także inwestycja kluczowa dla województwa – lotnisko w Świdniku. W ramach kampanii Lubeskie – jasne, że do przodu! pokazaliśmy, że każdy mieszkaniec regionu jest odbiorcą rezultatów projektów.

Głównym celem kampanii było uświadomienie mieszkańcom Lubelszczyzny jakie korzyści przynosi wdrażanie programu i jak wiele projektów współfinansowanych ze środków RPO WL jest realizowanych w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Nasze województwo rozwija się dzięki RPO, dając swoim mieszkańcom coraz więcej możliwości i podnosząc jakość naszego życia.

Od początku realizacji RPO do końca czerwca 2011 roku zawarto już 1707 kontraktów na realizację projektów. Udział środków europejskich wyniósł 3,082 mld zł, co stanowi 66,70 % dostępnych środków. Te liczby pokazują ogrom pracy włożonej zarówno przez Beneficjentów poszczególnych projektów, jak też Instytucje zaangażowane w realizację Programu.

Komunikat Kampanii kierowaliśmy głównie do ludzi młodych, gdyż chcemy, aby wiązali swoją przyszłość z rozwijającym się regionem, zobaczyli tu szanse swojego rozwoju oraz postrzegali Lubelszczyznę, jako miejsce przyjazne do życia i pracy. Naszym celem było stworzenie dynamicznego i zwracającego uwagę przekazu, który zostałby zapamiętany. W oparciu o powyższe założenia zdecydowaliśmy się na wykorzystanie w Kampanii RPO elementów hip-hopu, co stanowi o jej wyjątkowości.

Hip-hop gwarantuje szczery, bezpośredni komunikat i dzięki temu ma ogromną siłę docierania. Chcemy mówić językiem młodych, stworzyć autentyczny, wiarygodny i budzący zaufanie przekaz. Dzięki wykorzystaniu kreatywnej zabawy słowem, jaką jest hip-hop, mamy nadzieję na zbudowanie pozytywnych skojarzeń z marką RPO. Dla podkreślenia regionalnego charakteru Programu do współtworzenia Kampanii zaprosiliśmy lokalnego artystę znanego jako Dolar. Dolar - Tomasz Dymek - to lubelski twórca, silnie zaangażowany w liczne działania na terenie województwa. Jest dobrze znany na scenie ogólnopolskiej, ale podkreśla w swej twórczości, że „lubelskie to jego miejsce”. Tomek reprezentuje młode pokolenie, któremu chcemy uświadomić, że efekty programu dotyczą każdego z nich.

Zachęcam do odwiedzania naszego portalu www.rpo.lubelskie.pl i śledzenia dobrych praktyk, wśród których z pewnością rozpoznają Państwo projekty realizowane w najbliższym otoczeniu.

Dodatkowe informacje o realizacji kampanii pod tym linkiem.

Twoja opinia
RPOWL na youtube