Polecane wydarzenia

A A A
drukujKomunikaty dla mediów - 2010 r.

Lubelszczyzna dobrze poinformowana
21.12.2010 r.

W ubiegłym tygodniu dobiegła końca kampania informacyjna pod hasłem „Informacja, Fundusze Europejskie, Rozwój Lubelszczyzny". Dotarcie do, jak największej liczby mieszkańców województwa i poinformowanie ich o korzyściach i efektach, jakie niosą ze sobą fundusze europejskie to jej podstawowe założenie.

- Chcieliśmy, dotrzeć z informacją o środkach unijnych praktycznie do każdego mieszkańca naszego regionu. Obok prezentacji osiągnięć Lubelszczyzny w wydawaniu funduszy, postawiliśmy na bezpośredni kontakt z ekspertami, którzy doradzali jak realizować projekty w ramach poszczególnych programów - opisuje Grzegorz Szczytowski, dyrektor ds. obsługi klienta w Agencji Reklamowej „VENA-ART", odpowiedzialnej za realizację kampanii.

W ciągu 1,5 miesiąca pracownicy 3 departamentów: Strategii i Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Koordynacji Projektów Europejskich oraz Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości przemierzyli Lubelszczyznę, aby poinformować mieszkańców regionu o tym, jak fundusze unijne zmieniają gminy i powiaty naszego województwa. W tym celu zorganizowano 28 konferencji. Przeprowadzono również kilkadziesiąt indywidualnych konsultacji eksperckich. Każda z konferencji połączona była z wystawą fotograficzną, prezentującą dotychczasowe efekty wykorzystania środków unijnych w regionie.

- Jesteśmy dokładnie w połowie okresu przewidzianego na realizację regionalnych i centralnych Programów Operacyjnych w perspektywie 2007-2013. Przeprowadzona kampania była przedsięwzięciem realizowanym przez departamenty odpowiedzialne za wdrażanie funduszy unijnych w ramach RPO, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To dobry zwyczaj, abyśmy w przyszłości wspólnie promowali efekty i korzyści, jakie niosą za sobą środki europejskie na Lubelszczyźnie - podkreśla Bogdan Kawałko, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego.

Działania promocyjne prowadzone były także w lokalnych mediach oraz Internecie. Na potrzeby kampanii powstał specjalny serwis www.rozwijamylubelskie.pl. Zorganizowano także konkurs dla studentów „Unia wokół mnie". Jury, złożone z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, spośród nadesłanych prac wybrało 7 najlepszych. Autorką zwycięskiej pracy została Ewa Skwarek. W nagrodę otrzymała aparat fotograficzny. Upominki czekały także na pozostałych finalistów.

Kampania zakończyła się sporym sukcesem. W badaniu skuteczności, 83% respondentów zadeklarowało, że spotkało się z informacjami nt. Funduszy Europejskich, przekazanymi w czasie jej trwania.


Marszałek Województwa spotkał się z EUROLIDERAMI Lubelskiego
17.12.2010 r.

W spotkaniu uczestniczyli: Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, Wicemarszałek Sławomir Sosnowski, Członek Zarządu Województwa Jacek Sobczak, a także Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Bogdan Kawałko z zastępcami. Departament Mienia, Infrastruktury i Inwestycji reprezentował zastępca dyrektora Michał Tyburek.

Podczas spotkania Marszałek Krzysztof Hetman wręczył okolicznościowe dyplomy laureatom II edycji konkursu "EUROLIDER Lubelskiego". Konkurs był skierowany do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, m.in. szpitali, szkół, uczelni, organizacji pozarządowych, a przede wszystkim samorządów.

Co trzeba było zrobić, żeby zostać EUROLIDEREM?

Wystarczyło tylko przyspieszyć realizację swojego projektu min. o 10% lub 100 tys. zł i wydać w krótszym czasie więcej środków niż zakładał harmonogram.

Jaki był cel EUROLIDERA?

Szybka realizacja projektów znacząco zwiększy szanse Lubelszczyzny na dodatkowe środki z Unii Europejskiej, czyli udział w podziale 512 mln euro z Krajowej Rezerwy Wykonania. Aby otrzymać te środki województwo musi uzyskać od Komisji Europejskiej potwierdzenie wydatkowanych funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego na poziomie, co najmniej 20% budżetu programu tj. ok. 231 mln euro.

W II edycji "EUROLIDERAMI Lubelskiego" zostali:

  • I miejsce - Gmina Miejska Biała Podlaska, „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w strefie gospodarczej "Północna" w Białej Podlaskiej”
  • II miejsce - Województwo Lubelskie, „Zakup taboru kolejowego”
  • III miejsce - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim,  „Poprawa bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego w Powiecie Radzyńskim”

W imieniu Miasta Biała Podlaska nagrodę odebrał zastępca prezydenta Adam Olesiejuk. Dyplom za zajęcie II miejsca odebrał zastępca dyrektora w Departamencie Mienia, Infrastruktury i Inwestycji Michał Tyburek, natomiast strażaków reprezentował komendat Dariusz Gomółka

Spotkanie było także okazją do wyróżnienia trójki pracowników Departamentu Mienia, Infrastruktury i Inwestycji, którzy byli zaangażowani w realizację projektu pt. "Zakup taboru kolejowego". Anna Pawlos, Bogumił Kloczowski oraz Sylwester Dziadosz otrzymali od Marszałka dyplomy i gratulacje.  

Juz dziś o 18.55 po Panoramie Lubelskiej w TVP rozpocznie się emisja spotu promującego projekty wyróżnione w II edycji konkursu "EUROLIDER Lubelskiego".


Dzięki funduszom z RPO pobrygidkowski zespół klasztorny w Lublinie odzyska dawny blask
8.12.2010 r.

Projekt kluczowy RPO WL pn. „Renowacja pobrygidkowskiego zespołu klasztornego w Śródmieściu miasta Lublina" , złożony przez Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej otrzymał wsparcie z Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu przekracza 15,7 mln zł. Dofinansowanie wynosi ponad 11,7 mln zł.

Szczegóły na www.rpo.lubelskie.pl


RPO dla zdrowia i edukacji
1.12.2010 r.

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego zaprasza mieszkańców Lublina do wspólnej zabawy. Jedną z wielu atrakcji będzie uruchomienie lodowiska na Placu Litewskim (wraz z wypożyczalnią łyżew), które czynne będzie przez cały okres trwania akcji (wstęp bezpłatny od 5 do 19 grudnia 2010 r. w godzinach 10.00 - 19.00).

W ramach promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz dotychczasowych efektów jego realizacji, przygotowano szereg imprez, m.in. gry i zabawy dla najmłodszych, spotkanie ze św. Mikołajem. Akcja rozpoczyna się 5 grudnia o godzinie 14.00, a wśród liczych atrakcji, które zostały przygotowane na ten dzień znalazły się:

♦ występ Kabaret Mimik (godz. 17)
♦ występ Formacji Chatelet (godz. 18)
♦ pokaz jazdy figurowej na łyżwach w wykonaniu Doroty Pieńkoś
♦ pokaz gry w hokeja w wykonaniu LHT Lublin

Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny.

Więcej informacji na www.rpo.lubelskie.pl


Stadion z dotacją, województwo z szansami na dodatkowe fundusze UE
30.11.2010 r.

Już w 2013 r. przeżyjemy w Lublinie prawdziwe sportowe emocje. Wszystko za sprawą środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego, dzięki którym w mieście powstanie nowoczesny stadion. Dziś podpisano umowę na dofinansowanie tej inwestycji.

Obecny stadion miejski przy al. Zygmuntowskich, oddany do użytku jeszcze w latach 60 - tych, nie spełnia standardów wymaganych do organizowania wydarzeń sportowych i kulturalnych wysokiej rangi.

Dzięki dotacji przekraczającej 67 mln zł miasto wybuduje nowoczesny stadion piłkarski przy ul. Krochmalnej, na terenach po byłej cukrowni. W przyszłości powstanie w tym miejscu centrum komunikacyjne, przez co mieszkańcy miasta, turyści oraz kibice z łatwością dotrą na stadion.

- Cieszy nas, że tę szczególną inwestycję  dla Lublina i regionu rozpoczynamy w przededniu otwarcia Mistrzostw Europy w piłce nożnej, które organizujemy wspólnie z Ukrainą. Mam nadzieję, że stadion będzie wizytówką miasta i przyczyni się do jego promocji - podkreślał Krzysztof Grabczuk, marszałek województwa lubelskiego.

Sercem obiektu będzie płyta główna o nawierzchni z trawy naturalnej. Powstanie też niezbędna infrastruktura, czyli zadaszone trybuny dla
15 500 widzów, nagłośnienie, oświetlenie, w tym niezależny system oświetlenia awaryjnego, zaplecze socjalne, sanitarne, sale ćwiczeń oraz pomieszczenia administracyjne. Inwestycja pochłonie w sumie 155 mln zł.

Nad bezpieczeństwem widzów czuwać będą stacjonarne i obrotowe kamery. Kompleks zostanie ogrodzony. Przewidziano także montaż systemu kontroli dostępu zintegrowanego z kasami. Ponadto zakłada się budowę bieżni tartanowej oraz dwóch pełnowymiarowych boisk treningowych (jedno o nawierzchni z trawy syntetycznej, a drugie o nawierzchni z trawy naturalnej). Wokół obiektu powstanie sieć wewnętrznych dróg i  parkingi.

- Decyzja Zarządu Województwa Lubelskiego o przyznaniu dofinansowania na budowę stadionu umożliwia nam ogłoszenie przetargu w ramach procedury "zaprojektuj i wybuduj". Jesteśmy do niego przygotowani. Dlatego jeszcze w tym roku rozpoczniemy proces wyboru wykonawcy - deklarował Krzysztof Żuk, z-ca prezydenta Lublina.

W efekcie do 2013 r. Lublin zyska nowocześnie wyposażony, wysokiej klasy obiekt, który będzie służył całemu regionowi.

Podpisana dziś umowa zwiększa szansę województwa na sięgnięcie po dodatkowe środki unijne z tzw. Krajowej Rezerwy Wykoniania. Regiony, które do końca 2010 r. potwierdzą w Komisji Europejskiej wykorzystanie 20% budżetu RPO otrzymają do podziału 512 mln euro.

- Jest już niemal pewne, że zdobędziemy część funduszy z KRW. Najnowsze dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pokazują, że województwo potwierdziło już 16,5% środków dostępnych w RPO WL. Do 31 grudnia br. przekroczymy 20% próg dopuszczajacy nas do Krajowej Rezerwy Wykonania. Szacujemy, że uda nam się uzyskać co najmniej 21% - zapewniał Marek Flasiński, członek Zarządu Województwa Lubelskiego.

Pozycja poszczególnych województw rywalizujących o KRW w rankingu opracowanym przez MRR zależeć będzie nie od stopnia wykorzystanych i potwierdzonych przez KE środków, lecz m.in. od funduszy zakontraktowanych w umowach. Jest, o co walczyć ponieważ im wyższe miejsca w rankingu tym większa część nagrody, wypłaconej z KRW. - Dotychczas podpisaliśmy 1635 umów na kwotę ponad 3,5 mld zł. Oznacza to, że praktycznie wyczerpaliśmy już nasze RPO. Przewiduję, że mamy szansę na zajęcie 10 lub 11 miejsca w "wyścigu" po Krajową Rezerwę Wykonania - dodał M. Flasiński.


Hrubieszów: Miliony dotacji na „Gotanię"
26.11.2010

Hrubieszów otrzyma kolejne miliony złotych na promocję. Zarząd Województwa Lubelskiego właśnie zaakceptował dofinansowanie projektu pod nazwą „Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycznej GOTANIA - cykl imprez promujących Region Lubelski".

Całkowita wartość projektu to prawie 1,5 miliona złotych, z czego ponad 1 milion 200 tysięcy samorząd otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Dzięki tym środkom miasto zorganizuje w przyszłym roku pierwszy Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycznej „Gotania 2011". Podczas trzydniowej imprezy wystąpią krajowe i zagraniczne grupy rekonstrukcyjne, które będą odtwarzać realia życia codziennego sprzed 1700 lat oraz prezentować współczesne walory swoich regionów.

Zob. więcej na www.lubelskie.pl


Druga edycja konkursu "EUROLIDER Lubelskiego" zakończona
24.11.2010

Za nami II edycja konkursu „EUROLIDER Lubelskiego" ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Znamy wszystkich sześciu laureatów plebiscytu, którego głównym celem jest wyróżnianie tych Beneficjentów, którzy przyspieszają swoje inwestycję. Dzięki szybszej realizacji projektów Lubelszczyzna ma duże szanse na dodatkowe środki z Unii Europejskiej, czyli udział w podziale 512 mln euro z tzw. Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW).

I miejsce - Gmina Miejska Biała Podlaska „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w strefie gospodarczej ,,Północna" w Białej Podlaskiej". Czytaj więcej

II miejsce - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego „Zakup taboru kolejowego". Czytaj więcej

III miejsce - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim „Poprawa bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego w Powiecie Radzyńskim". Czytaj więcej

Podobnie jak w przypadku laureatów I edycji „EUROLIDERA", także i tym razem trzy wyróżnione projekty - zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa regulaminem - zostaną zaprezentowane na antenie lubelskiego oddziału TVP. Ponadto informacje o wszystkich sześciu „EUROLIDERACH" znajdą się również w katalogu "Dobrych Praktyk" jaki planuje wydać Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego. Katalog będzie poświęcony najciekawszym projektom realizowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Zasady konkursu „EUROLIDER Lubelskiego""
W konkursie mogły wziąć udział m.in. szpitale, szkoły, uczelnie, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim samorządy. Warunkiem było przyspieszenie realizacji projektów m.in. o 10% lub 100 tys. zł i wydanie w krótszym czasie więcej środków niż zakładał harmonogram, złożony przez każdego uczestnika konkursu. Celem głównym „EUROLIDERA Lubelskiego" są starania o fundusze z Krajowej Rezerwy Wykonania. Środki te - w wysokości 512 mln euro - zostaną podzielone na województwa, które spełniają kryterium dopuszczające. W konkursie o dodatkowe fundusze z KRW mogą uczestniczyć wyłącznie programy, w ramach których poziom certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w stosunku do dostępnej alokacji przekroczy próg 20 %. Ten dodatkowy „zastrzyk" pieniędzy trafi do województw w przyszłym roku.

Przypomnijmy, że w I edycji „EUROLIDERAMI" zostali: Gmina Trawniki, Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie oraz Miasto Świdnik.


Władze województwa nawiązały współpracę z Bankiem Światowym
22.11.2010

16 listopada Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk wspólnie z Wicemarszałkiem Jackiem Sobczakiem podpisali List Intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) i Samorządem Województwa Lubelskiego. W imieniu Banku Światowego dokument podpisał Dyrektor dla Europy Centralnej i Krajów Bałtyckich Peter Harrold.

Bank Światowy został powołany w celu niesienia pomocy krajom rozwijającym się. Jest organizacją udzielająca nie tylko wsparcia finansowego, ale też fachowej pomocy doradczej. Zgodnie z przyjętą strategią partnerstwa z Polską Bank oferuje m.in. doradztwo w zakresie przygotowywania dokumentów strategicznych na poziomie regionalnym, a priorytetem w tym względzie są regiony słabiej rozwinięte.

W ramach współpracy z Bankiem Światowym samorząd województwa będzie mógł korzystać z wiedzy i doświadczenia światowych ekspertów w wybranych dziedzinach. Dodatkowo część kosztów wspólnych działań może być pokryta z grantu finansowego Banku.


Koszt przedłużenia ul. Jana Pawła II do Kraśnickiej pokryje RPO
19.10.2010

W Lublinie uroczyście podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego projektu pt. "Przedłużenie ul. Jana Pawła II do Al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem w Lublinie" . W spotkaniu uczestniczyli Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, Wicemarszałek Sławomir Sosnowski oraz Członek Zarządu Marek Flasiński. Urząd Miasta Lublin reprezentował zastępca Prezydenta Krzysztof Żuk oraz Skarbnik miasta Irena Szumlak. W spotkaniu wziął także udział Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego, Bogdan Kawałko.

Decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego projekt otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL w wysokości 21 mln zł. Całkowita wartość inwestycji to blisko 50 mln zł.

Dzięki realizacji projektu zostało zapewnione połączenie istniejącego odcinka ul. Jana Pawła II z drogą krajową nr 19. Budowa w/w odcinka przyczyniła się do usprawnienia sieci miejskich dróg i ulic poprzez modernizację i budowę nowych elementów układu ulicznego umożliwiających szybszy, sprawniejszy transport drogowy na jednym ze strategicznych kierunków ruchu drogowego. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy infrastruktury drogowej miasta Lublin. W ramach projektu wybudowano: ponad 2 km drogi, 4 skrzyżowania, blisko 5 km chodników, ponad 2 km ścieżek rowerowych, zmodernizowano jedno skrzyżowanie, przebudowano sieć wodociągową i gazową, usunięto kolizje elektroenergetyczne, wybudowano oświetlenie oraz sygnalizację świetlną. Ponadto wybudowana została droga serwisowa do obsługi ruchu lokalnego wzdłuż przebudowanego odcinka Al. Kraśnickiej. Realizacja projektu Przedłużenie ul. Jana Pawła II do Al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem w Lublinie usprawniła ruch tranzytowy, przyczyniła się do zwiększenia przepustowości dróg oraz skrócenia czasu przejazdu. Przed wybudowaniem tych odcinków dróg, połączenie między Al. Kraśnicką, a istniejącą ul. Jana Pawła II, realizowane było przez Bohaterów Monte Cassino i Armii Krajowej lub do ul. Orkana.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pt. "Przedłużenie ul. Jana Pawła II do Al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem w Lublinie" jest kolejnym krokiem w staraniach województwa lubelskiego o dodatkowe środki z tzw. Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW).

- Wciąż liczymy się w rywalizacji o podział ponad 500 mln euro. Wprowadziliśmy wiele udogodnień. Wśród nich m.in. zaliczki, możliwość przesuwania oszczędności poprzetargowych oraz zwiększenie częstotliwości składania wniosków o płatność. Opracowano także specjalny program pt. „Agenda 20+”, który jest planem działań mających zagwarantować naszemu regionowi udział w podziale unijnej kasy. Od sierpnia br. notujemy wyraźny wzrost ilości i wartości wniosków o płatność, co w powiązaniu z analizą harmonogramów w tym zakresie wskazuje, że na przełomie listopada i grudnia br. poziom certyfikacji wydatków wyniesie blisko 930 mln zł. Oznacza to, że przekroczymy wymagany 20% próg alokacji RPO uprawniający nas do ubiegania się o nagrodę  - ocenia Bogdan Kawałko, dyrektor DSiRR.


RPO sfinansuje kolejne "kluczówki"
17.11.2010

Lubelska Biblioteka Wirtualna, przedłużenie Al. Jana Pawła II w Lublinie, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nałęczowie oraz budowa biogazowni w Batorzu, Jezioranach i Rejowcu to nowe projekty kluczowe Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zarząd Województwa wpisał na listę kluczowych inwestycji RPO łącznie 9 nowych projektów. Tzw. projekty kluczowe to strategiczne przedsięwzięcia finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego, które mają największy wpływ na rozwój regionu. W sumie jest ich 40.

Więcej szczegółów na: www.rpo.lubelskie.pl


Specjalistyczny sprzęt dla chełmskich strażaków
17.11.2010

W środę, 17 listopada, marszałek Krzysztof Grabczuk oficjalnie przekazał do użytku trzy samochody ratowniczo-gaśnicze Komendzie Miejskiej PSP w Chełmie. Pojazdy zostały zakupione w ramach projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatu chełmskiego" z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu to blisko 1,8 mln zł.

Chełmscy strażacy dotychczas mieli na stanie tylko lekki samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego z roku 1997, przy użyciu którego nie byli w stanie samodzielnie prowadzić akcji ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Zakup samochodów ratownictwa chemicznego był niezbędny do realizacji przez Komendę Miejską PSP jej zadań.

Teraz KM PSP w Chełmie wzbogaciła się o dwa samochody ratowniczo-gaśnicze: ciężki z napędem 4x2 i ze standardowym wyposażeniem oraz średni z napędem 4x4 i wyciągarką, a także lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy z napędem 4x4 i wyciągarką wraz ze sprzętem specjalistycznym do prowadzenia akcji z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Zakupione samochody ratowniczo-gaśnicze są wyposażone w sprzęt specjalistyczny do ograniczania stref skażeń, powstałych w miejscu zdarzeń, gdy zachodzi konieczność usunięcia niebezpiecznych substancji. Sprzęt ten pozwala na rozcieńczenie, zmywanie i neutralizację niebezpiecznych związków chemicznych. Samochody będą wykorzystywane na terenie całego powiatu oraz w razie konieczności, całego województwa do zbierania i usuwania rozlanych substancji ropopochodnych z dróg i poboczy powstałych podczas wypadków drogowych; do uszczelniania zbiorników, rurociągów i cystern, neutralizacji, sorpcji substancji chemicznych, usuwania szkód z zagrożeń ekologicznych.


Startuje kampania informacyjna o Funduszach Europejskich
12.11.2010

15 listopada br. rozpocznie się „Kampania Informacyjna Funduszy Europejskich na Lubelszczyźnie". Głównym założeniem kampanii jest dotarcie do jak największej liczby mieszkańców województwa lubelskiego i poinformowanie ich o korzyściach jakie niosą ze sobą Fundusze Europejskie.

Całe przedsięwzięcie skupi się na promocji Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Realizacja kampanii ma za zadanie podnieść poziom wiedzy mieszkańców Lubelszczyzny na temat działań podejmowanych w ramach funduszy i skłonić ich do wykorzystywania unijnych dotacji. W trakcie kampanii zostanie zaprezentowana rodzina Funduszy Europejskich, jako spójne narzędzie działań w wielu obszarach życia społecznego mieszkańców Lubelszczyzny. Wskazane zostaną również miejsca, w których mieszkańcy województwa lubelskiego, zainteresowani tematyką unijnych Funduszy, mogą uzyskać niezbędne informacje.

W czasie trwania kampanii informacje o Funduszach Europejskich dotrą do mieszkańców Lubelszczyzny za pośrednictwem gazet, radia, telewizji i Internetu. W największych miastach województwa lubelskiego przeprowadzona zostanie akcja promocyjna na telebimach. Odbędzie się również konkurs o Funduszach unijnych zorganizowany dla studentów.

Podczas kampanii odbędzie się 28 konferencji, na których bezpośrednio mieszkańcy dowiedzą się więcej o Funduszach Europejskich i możliwościach ich wykorzystania. Każda z konferencji będzie połączona z wystawą fotograficzną prezentującą dotychczasowe wykorzystanie środków unijnych na Lubelszczyźnie. Wszystko zgodnie z przewodnim hasłem kampani:

„Informacja. Fundusze Europejskie rozwijają Lubelszczyznę. Rozwój Lubelszczyzny."

Organizatorem całego przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Więcej szczegółów na: www.rozwijamylubelskie.pl


Ruszyła "Mapa projektów" RPO WL
5.11.2010

Serwis pod nazwą „Mapa projektów” to przejrzyste, interaktywne i bardzo proste w obsłudze narzędzie promujące efekty realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie lubelskim.

Jesteśmy na półmetku wdrażania RPO WL na lata 2007-2013 i dlatego to doskonały czas, aby pochwalić się aktywnością w pozyskiwaniu funduszy unijnych - stwierdza Bogdan Kawałko, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego. 

Każdy może sprawdzić, czy jego gmina lub miasto skutecznie zabiega o unijne dotacje. Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z danych zawartych w „Mapie projektów”? To bardzo proste. Wystarczy wejść na www.rpo.lubelskie.pl i odnaleźć specjalny link do serwisu. „Mapa projektów” zawiera informacje o liczbie, wartości i wysokości unijnego wsparcia projektów realizowanych w każdej gminie i powiecie województwa lubelskiego. Poruszanie się po serwisie jest niezwykle intuicyjne. Na stronie tytułowej znajdują się dane liczbowe dotyczące wszystkich wniosków, umów, projektów kluczowych oraz projektów, których beneficjentem jest województwo lubelskie. Aby odszukać interesujące nas informacje wystarczy wybrać jeden z czterech podregionów (zamojski, puławski, lubelski, chełmski lub bialski), a następnie wybrać dany powiat. W dalszej kolejności serwis wyświetli nam wszystkie tamtejsze gminy.

„Mapa projektów” jest bardzo prostym i przejrzystym sposobem pokazania efektów wdrażania RPO  na Lubelszczyźnie. W jednym miejscu udało się zebrać dużo ciekawych, wiarygodnych i pełnych danych. Serwis jest doskonałym źródłem informacji nie tylko dla mieszkańców naszego regionu, ale także dla mediów. Multimedialna „Mapa projektów” będzie sukcesywnie rozbudowywana o informacje, które teraz dostępne są w zakładce „Dobre praktyki”, czyli o szczegółowe opisy realizowanych projektów oraz warstwę wizualną m. in. zdjęcia lub filmy. Projekty przedstawiane są za pomocą danych liczbowych, dzięki którym łatwo się zorientować, jaką wartość ma dana inwestycja, ile środków pochodzi z Unii Europejskiej oraz jaka część tej kwoty przypada na jednego mieszkańca. Ponadto projekty zostały podzielone na dwie grupy:projekty własne, czyli realizowane indywidualnie oraz projekty wspólne, wykonywane w ramach partnerstwa kilku samorządów.


Lubelskie z pasją
29.10.2010

Turystyka rowerowa, konna, kajakowa i wędkarstwo - to tematy nowego cyklu reportaży telewizyjnych promujących aktywne formy wypoczynku i rekreacji w Regionie Lubelskim. Kilkunastominutowe reportaże emitowane są na antenach TVP Warszawa, Łódź, Katowice i Lublin.

Wybór tych ośrodków nie jest przypadkowy, bo coroczne raporty ruchu turystycznego w Polsce, przygotowywane przez Instytut Turystyki, pokazują, że połowę turystów w naszym regionie stanowią sami mieszkańcy tego regionu, a wśród turystów z innych części kraju przeważają goście z Warszawy i Mazowsza, z Łodzi i Regionu Łódzkiego oraz z Katowic i Śląska. Telewizyjna kampania ma na celu pokazać Lubelszczyznę jako atrakcyjny obszar dla rajdów rowerowych, konnych, spływów kajakowych, albo wypraw wędkarskich. Dlatego każdy z ośmiu odcinków nowego cyklu nie tylko prezentuje piękno krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe regionu, ale przede wszystkim pokazuje różne formy aktywności w plenerze. Na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, Roztoczu, Powiślu, w Puszczy Solskiej i wielu innych atrakcyjnych miejscach Lubelszczyzny.

Reportaże zrealizowała TVP Lublin na zlecenie Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Telewizja Warszawa i Łódź rozpoczęły emisje już 26 października, TVP Katowice wyemituje cały cykl w listopadzie i początkach grudnia, natomiast emisja premierowego odcinka w TVP Lublin odbędzie się 29 października o godz. 17.35 (powtórka 30 października o 8.45; kolejne emisje - 5, 12, 19 i 26 listopada, 3 i 10 grudnia o godz. 17.35 oraz 14 grudnia o godz. 19.45, a powtórki - 6, 13, 20 i 27 listopada, 4 i 11 grudnia o 8.45 oraz 15 grudnia o 19.35). Co ważne wszystkie ośrodki w terminie do 15 grudnia wyemitują reportaże co najmniej dwukrotnie.

Również w tym terminie TVP Warszawa, Łódź, Katowice i Lublin pokażą na swoich antenach (w paśmie pomiędzy godz. 17.00 a 20.00) cykl „Lubelskie uwodzi", składający się z 32 krótkich trzyminutowych felietonów, prezentujących najpopularniejsze miejsca i wydarzenia Regionu Lubelskiego, m.in. Kazimierz Dolny, Nałęczów, Puławy, Lublin, Zamość, Zwierzyniec, Krasnobród, Włodawę z Okuninką, a także letnie jarmarki, festyny i festiwale w Kazimierzu, Lublinie, Zamościu, Zwierzyńcu. Materiały telewizyjne zostaną wykorzystane do przygotowania płyty promującej turystykę w Regionie Lubelskim.

Jesienna kampania w ośrodkach regionalnych TVP jest częścią kluczowego projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu promocji Województwa Lubelskiego", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Koszty kampanii - ok. 350 tys. zł - w 85% są finansowane z środków UE.


Centrum Promocji Województwa Lubelskiego w centrum zainteresowania
25.10.2010

Centrum Promocji Województwa Lubelskiego, otwarte na początku października, zdążyło już stać się dla lublinian i turystów ważnym punktem nie tylko informacji turystycznej, ale także miejscem promocji różnorodnych wydarzeń, w których warto uczestniczyć.

- Takie było założenie centrum, aby wychodziło poza standardowe działania ośrodków informacji turystycznej. Zależy nam bowiem na promocji wielu atutów naszego regionu, najlepiej z aktywnym udziałem gmin, powiatów, instytucji kultury i organizacji turystycznych, towarzystw regionalnych i innych lokalnych stowarzyszeń, które mają coś ciekawego do zakomunikowania mieszkańcom Lublina i turystom - podkreśla Piotr Franaszek, dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Partnerzy zainteresowani współpracą z Centrum Promocji Województwa Lubelskiego mają do dyspozycji lokal w samym centrum lubelskiego śródmieścia, wyposażony w nowoczesne multimedia, umożliwiające organizację konferencji prasowych, pokazów i innych promocyjnych eventów. Mogą też zorganizować wystawę fotografii czy malarstwa, albo np. pokaz tradycyjnego rzemiosła.

- Otwarciu centrum towarzyszyła wystawa fotografii „Lubelskie - smakuj życie" znanego lubelskiego fotografika Andrzeja Koziary, a jeszcze w październiku otworzymy nową wystawę, nawiązującą tematyką do trzeciej edycji festiwalu „Ukraina w centrum Lublina", zaplanowanego od 4 do 7 listopada - mówi Piotr Franaszek. Ekspozycja, zatytułowana „Przebudzenie wędrującej świątyni", pokaże greckokatolicką cerkiew z pogranicznego Tarnoszyna, przeniesioną do lubelskiego skansenu, gdzie pełni funkcję muzealną i kultową. Autorem zdjęć jest Krzysztof Wasilczyk, zawodowo związany z Muzeum Wsi Lubelskiej.

- Wystawy w centrum mają zapowiadać i towarzyszyć ważnym wydarzeniom odbywającym się w Lublinie i w regionie - wyjaśnia dyrektor Franaszek, dodając, że nowa placówka może użyczyć również miejsca organizatorom wydarzenia na biuro czy punkt informacyjny, jak to się już stało w przypadku tegorocznej XV edycji Festiwalu Konfrontacje Teatralne (16-23 października), a niebawem w siedzibie centrum zainstaluje się biuro festiwalu Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca (zaplanowanego od 10 do 14 listopada).

Centrum Promocji Województwa Lubelskiego jest częścią projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu promocji Województwa Lubelskiego", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Centrum Promocji Województwa Lubelskiego
Lublin, Krakowskie Przedmieście 41,
tel. (81) 525-28-83,
e-mail: centrum.promocji@lubelskie.pl
Centrum zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00.


Jak Lubelszczyzna wykorzystuje środki unijne? Odpowiedź znajdziejsz w Obserwatorium Funduszy Europejskich
22.10.2010

Chcesz dowiedzieć się jak twoje miasto, czy gmina korzysta z funduszy unijnych? Teraz to nic trudnego. Już 25 października Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego uruchomi Obserwatorium Funduszy Europejskich.

Interaktywne i proste w obsłudze narzędzie pozwoli na szybkie wyszukanie wiarygodnych informacji o liczbie, wartości i wysokości unijnego wsparcia projektów realizowanych w każdej gminie województwa lubelskiego. Wystarczy wejść na stronę internetową www.feu.lubelskie.pl i odnaleźć interesujące nas dane. Nie będziemy już tracić czasu na przeszukiwanie innych stron, czy portali internetowych, które nierzadko publikują błędne i niesprawdzone informacje.

- W ramach DSiRR została stworzona multimedialna mapa dzięki, której dowiemy się jak nasz region oraz poszczególne samorządy radzą sobie z wykorzystywaniem funduszy europejskich - informuje Bogdan Kawałko, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego. - Z Regionalnego Programu Operacyjnego rozdysponowaliśmy już ok. 80% wszystkich dostępnych w nim środków. Stąd uznaliśmy, że przyszedł czas na pokazanie jego efektów. Od 25 października br. na stronie www.feu.lubelskie.pl ruszy Obserwatorium Funduszy Europejskich, gdzie każdy mieszkaniec województwa będzie mógł sprawdzić, czy jego gmina lub miasto aktywnie i skutecznie zabiegało o unijne dotacje. Łącznie z ostatnimi ogłoszonymi konkursami praktycznie wyczerpany został budżet RPO WL, dlatego teraz koncentrujemy się na rozliczaniu i promocji inwestycji dofinansowanych z programu. Oddane właśnie narzędzie jest tego najlepszym dowodem - dodaje B. Kawałko.

Obok danych dotyczących RPO WL w Obserwatorium publikowane będą informacje nt. programów centralnych:
•    Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
•    Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,
•    Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
•    Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Za pomocą Obserwatorium uzyskamy możliwość wglądu w projekty realizowane w ramach wybranego programu w całym województwie, poszczególnych podregionach (bialskim, chełmskim, lubelskim, puławskim, zamojskim), powiatach oraz wszystkich gminach naszego regionu. Projekty przedstawiane są za pomocą danych liczbowych, dzięki którym dowiemy się, jaką wartość ma dana inwestycja, ile środków pochodzi z Unii Europejskiej oraz jaka część tej kwoty przypada na jednego mieszkańca. Ponadto udostępniliśmy też opis każdego projektu, który zawiera informacje nt. tytułu inwestycji, beneficjenta, wartości oraz miejsca realizacji. Projekty zostały podzielone na dwie grupy: projekty własne, czyli realizowane indywidualnie przez konkretną gminę lub miasto oraz projekty wspólne, wykonywane w ramach partnerstwa kilku samorządów.

Interaktywna mapa oraz prosty konfigurator pozwalają na sprawne wyszukanie danych. Korzystając z Obserwatorium FE dostrzeżemy dynamikę i różnorodność wykorzystania środków unijnych na terenie województwa lubelskiego. Narzędzie będzie aktualizowane kwartalnie.


Nowe projekty kluczowe w RPO WL. Zabierz głos na ich temat
21.10.2010

Urząd Marszałkowski w Lublinie rozpoczął konsultacje społeczne propozycji nowych projektów kluczowych RPO WL. Konsultacje potrwają 15 dni, od 21 października do 4 listopada 2010 r.

Mogą wziąć w nich udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich. Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat nowych projektów kluczowych wystarczy wypełnić kwestionariusz i przesłać go na adres: konsultacje-iwipk@lubelskie.pl do 4 listopada br.

O wpisanie na listę projektów kluczowych stara się 9 inwestycji o wartości 136,5 mln zł unijnego wsparcia. Wśród nich są m.in.: Lubelska Biblioteka Wirtualna, Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji, Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Nałęczowie, a także projekt zapewnienia niezbędnych standardów bezpieczeństwa dla portu lotniczego w Świdniku.

Po zakończeniu konsultacji oraz przeanalizowaniu wszystkich opinii, propozycji i uwag zgłoszonych w czasie ich trwania, Zarząd Województwa Lubelskiego zdecyduje o ostatecznej aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WL.

Szczegółowe informacje nt. konsultacji, w tym pełna lista nowych propozycji projektów oraz  kwestionariusz zostały opublikowane na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl.


Są pieniądze na nowe autobusy dla Zamościa
19.10.2010

Zamość pozyskał kolejne fundusze z Unii Europejskiej. Tym razem za ponad 11 mln zł miasto kupi nowe, ekologiczne i bezpieczne autobusy oraz wybuduje i wyremontuje wiaty przystankowe. Prezydent Marcin Zamoyski podpisał wczoraj w Lublinie umowę na dofinansowanie tej inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Część taboru Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zamościu jest przestarzała, wyeksploatowana i nie odpowiada potrzebom mieszkańców. Dlatego z roku na rok coraz mniej osób korzysta z komunikacji miejskiej. Brakuje przede wszystkim niskopodłogowych pojazdów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego miasto kupi 12 nowych, klimatyzowanych autobusów, wyposażonych w monitoring i system informacji pasażerskiej. Wszystkie będą zasilane ekologicznym gazem CNG. Unijne fundusze pozwolą także na postawienie nowych i modernizację istniejących wiat przystankowych, budowę pętli przy ul. Lwowskiej oraz zatoki autobusowej przy ul. Zamoyskiego.

Efekty inwestycji w największym stopniu odczują osoby, na co dzień korzystające z komunikacji miejskiej. Wzrośnie bezpieczeństwo i komfort pasażerów. Łatwiej będzie można wykryć wandali niszczących autobusy. Zyska także środowisko przez mniejszą emisję spalin.

W czerwcu br. Zarząd Województwa Lubelskiego rozdzielił środki z RPO na miejski transport publiczny. Oprócz Zamościa unijne pieniądze, łącznie 71,5 mln zł, otrzymały Biała Podlaska, Chełm, Kraśnik, Lublin oraz Puławy.

To nie pierwsza dotacja dla Zamościa na poprawę infrastruktury transportu zbiorowego. W latach 2005 - 2006 r. miasto kosztem niemal 2 mln zł pozyskanych z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) zmodernizowało 4 linie autobusowe i 14 przystanków, kupiło 4 niskopodłogowe pojazdy komunikacji miejskiej, a także 104 tablice przystankowe oraz 21 tablic informacyjnych.


Zielone światło na budowę lotniska w Świdniku
19.10.2010

Wczoraj wojewoda lubelski Genowefa Tokarska podpisała pozwolenie na budowę lotniska. Prace przy budowie portu lotniczego w Świdniku rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Spółka PLL rozstrzygnęła już 4 przetargi na budowę lotniska.

- To najważniejszy dzień tej kadencji zarządu województwa - mówił w trakcie konferencji prasowej marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk. - Budowa portu lotniczego to jedna z najważniejszych inwestycji województwa. Dzisiaj nabiera ona realnego kształtu. Zwyciężyli wszyscy mieszkańcy województwa, lotnisko to nasze okno na świat - podkreślił marszałek.

Port lotniczy ma być oddany do użytku w I połowie 2012 r. Całość inwestycji będzie kosztować ponad 220 mln zł. Niemal połowa tej kwoty - 100 mln zł - zostanie sfinansowana ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Głównymi akcjonariuszami Spółki PLL są: miasto Lublin i województwo lubelskie. Rozważana jest możliwość emisji obligacji jako formy kredytowania przedsięwzięcia.


Bezpieczniej na torach. Klasztor w centrum miasta odzyska dawny blask
7.10.2010

Zarząd Województwa Lubelskiego zawarł dwie kolejne umowy wstępne (tzw. pre-umowy) na realizację projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego.

Chodzi o projekty renowacji pobrygidkowskiego zespołu klasztornego w centrum Lublina oraz modernizacji przejazdów kolejowych w województwie lubelskim.

"Renowacja pobrygidkowskiego zespołu klasztornego w Śródmieściu miasta Lublina"
•    Szacunkowa całkowita wartość projektu: 15,8 mln zł
•    Wysokość dofinansowania ze środków RPO WL: 11,8 mln zł

Beneficjent: Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie

Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na terenie województwa lubelskiego w zakresie urządzeń zabezpieczenia przejazdów
•    Szacunkowa całkowita wartość projektu: 34,9 mln zł
•    Wysokość dofinansowania ze środków RPO WL: 24,3 mln zł

Beneficjent projektu: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Podpisanie i prawidłowe rozliczenie się beneficjenta z wykonania umowy wstępnej jest warunkiem koniecznym dla uzyskania dofinansowania.


Czas przyspieszyć - "EUROLIDER Lubelskiego" czeka na najlepszych
6.10.2010

Tylko do końca października br. Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  mogą wziąć udział w II edycji konkursu "EUROLIDER Lubelskiego". Plebiscyt skierowany jest m.in. do szpitali, szkół, uczelni, organizacji pozarządowych, a przede wszystkim samorządów.

Co trzeba zrobić, żeby zostać EUROLIDEREM?

To bardzo proste. Wystarczy przyspieszyć realizację swojego projektu min. o 10% lub 100 tys. zł i wydać w krótszym czasie więcej środków niż zakładał harmonogram.

Jaki jest cel EUROLIDERA?

Szybka realizacja projektów znacząco zwiększy szanse Lubelszczyzny na dodatkowe środki z Unii Europejskiej, czyli udział w podziale 512 mln euro z Krajowej Rezerwy Wykonania. Aby otrzymać te środki województwo musi uzyskać od Komisji Europejskiej potwierdzenie wydatkowanych funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnegona poziomie, co najmniej 20% budżetu programu tj. ok. 231 mln euro.

O tym, że przyspieszenie jest możliwe przekonali się laureaci I edycji konkursu - Gmina Trawniki, Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie oraz Miasto Świdnik. W nagrodę lubelski oddział TVP promuje ich projekty. Spoty reklamowe są emitowane w każdy poniedziałek i czwartek o godz. 18.55 po "Panoramie Lubelskiej".

Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl.


Chcesz zwiedzić Lubelszczyznę? W Centrum Promocji Województwa Lubelskiego dowiesz się co warto zobaczyć
5.10.2010

W Lublinie przy Krakowskim Przedmieściu 41 otwarto Centrum Promocji Województwa Lubelskiego. Teraz w jednym miejscu turyści i mieszkańcy miasta dowiedzą się o wszystkich atrakcjach turystycznych i kulturalnych regionu. Centrum będzie też biurem najważniejszych festiwali organizowanych w stolicy województwa. A wszystko dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego.

- Staraliśmy się stworzyć multimedialny punkt informacyjny, w którym zarówno turyści, jak i mieszkańcy Lublina, dowiedzą się o możliwościach wypoczynku w regionie i o wydarzeniach, w których warto uczestniczyć. Nie zabraknie też degustacji regionalnych potraw oraz pokazów tradycyjnych rzemiosł i zawodów - wylicza Piotr Franaszek, dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki UMWL.

Marszałek Krzysztof Grabczuk zwraca uwagę na nowoczesną formę przekazu informacji o regionie, dostępną także dla turystów zagranicznych. Obsługą Centrum Promocji Województwa Lubelskiego zajmą się doświadczeni pracownicy, znający dobrze województwo lubelskie i branżę turystyczną oraz biegle mówiący w języku angielskim.

- Uruchomione dziś Centrum ma przyciągnąć na Lubelszczyznę nie tylko krajowych, ale również zagranicznych turystów, którym doradzimy i podpowiemy gdzie warto pojechać i co zwiedzić, gdzie można dobrze zjeść, a gdzie najlepiej wypocząć -  podkreśla K. Grabczuk.

Odwiedzający placówkę będą mieli do dyspozycji nie tylko mapy i foldery, ale także filmy reklamowe o regionie, prezentacje multimedialne oraz infokiosk, dzięki któremu będzie można surfować po stronach internetowych promujących Lubelszczyznę. Centrum jest też doskonałym miejscem do organizacji konferencji prasowych, eventów oraz wystaw.

- Z naszych pomieszczeń będą mogli korzystać wszyscy, którzy pragną wypromować swoją działalność turystyczną i kulturalną - zapewnia kierownik CPWL Beata Biała-Wiejak, dodając, że oferta współpracy skierowana jest przede wszystkim do powiatów, gmin, instytucji kultury i organizacji turystycznych z całego województwa.

Otwarciu Centrum Promocji Województwa Lubelskiego towarzyszyła wystawa Lubelskie - Smakuj życie" autorstwa Andrzeja Koziary. Oryginalne wnętrze (panorama Wisły wykonana w miejscowości Podgórz, gm. Wilków) zaprojektował natomiast lubelski artysta Jarosław Koziara.

Koszt powstania Centrum dofinansowała Unia Europejska ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Już od najbliższego piątku, 8 października, w siedzibie CPWL funkcjonować będzie Biuro Festiwalu „Konfrontacje Teatralne".

Dane kontaktowe:

Centrum Promocji Województwa Lubelskiego
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00 oraz w sezonie turystycznym (od maja do września) także w weekendy
Krakowskie Przedmieście 41
tel. (81) 525-28-83
e-mail: centrum.promocji@lubelskie.pl


KUL inwestuje w Centrum Transferu Wiedzy
29.09.2010

Katolicki Uniwersytet Lubelski wybuduje i wyposaży Centrum Transferu Wiedzy. Wczoraj władze KUL i województwa podpisały umowę o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego. Uczelnia boryka się z brakiem nowoczesnych sal dydaktycznych, mogących pomieścić duże grupy słuchaczy. Ograniczenia lokalowe obniżają jakość kształcenia studentów i są barierą dla rozwój uczelni. 

Centrum Transferu Wiedzy będzie trzecim i ostatnim etapem budowy Collegium Jana Pawła II. W centrum Lublina powstanie obiekt o powierzchni użytkowej przekraczającej 6 tys. m2. Budynek zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt multimedialny. Przekazywanie wiedzy bazujące na e-edukacji będzie szybsze, sprawniejsze, urozmaicone i skuteczniejsze. Dzięki inwestycji uczelnia poszerzy ofertę edukacyjną o nowe kierunki: specjalistyczne studia lingwistyczne dla niewidomych, stosunki międzynarodowe, fizjoterapię i planowanie przestrzenne.

Wczoraj w Lublinie podpisano umowę o wsparciu budowy CTW ze środków unijnych. Władze uczelni reprezentowali ks. prof. Stanisław Wilk, rektor KUL i ks. prof. Stanisław Zięba, prorektor KUL. Natomiast ze strony Urzędu Marszałkowskiego obecni byli Krzysztof Grabczuk, marszałek województwa lubelskiego, Sławomir Sosnowski, wicemarszałek województwa lubelskiego, Arkadiusz Bratkowski i Marek Flasiński, członkowie Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Bogdan Kawałko, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego.

Realizacja przedsięwzięcia wzmocni rolę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. Uczelnia będzie mogła skutecznie konkurować z innymi ośrodkami naukowymi nie tylko na Lubelszczyźnie, ale także w skali całego kraju. Z nowej infrastruktury skorzysta 23 tys. studentów, w tym ok. 100 osób niepełnosprawnych. Obiekt będzie zaadoptowany do ich potrzeb.

Koszt budowy i wyposażenia Centrum Transferu Wiedzy wyniesie 20 mln zł, z czego 15 mln zł pochodzić będzie z RPO WL. Wszyskie prace mają zakończyć się w 2012 r.


Ostatni dzwonek na dotacje z RPO
28.09.2010

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił właśnie 4 konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. M.in. do samorządów i organizacji pozarządowych trafi przeszło 273 mln zł. To już ostatnia szansa na zdobycie unijnych funduszy.

W 2011 r. ZWL nie planuje już ogłaszania konkursów, chyba że pojawią się oszczędności z przetargów wynikające z różnic kursowych.

Wnioski będą przyjmowane do 29 października 2010 r. do godz. 15.00 w siedzibie Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3 b
"Punkt Informacyjny i Naboru Wniosków" pokój nr 0.18
tel. (81) 44-16-750, 0-800-888-776 (bezpłatna infolinia),
rpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl

Priorytet III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego umożliwią finansowanie rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast, gł. terenów poprzemysłowych i powojskowych. Inwestycje wpłyną na podniesienie jakości i atrakcyjności dotychczas zaniedbanych terenów. Realizowane będą projekty polegające na unowocześnieniu infrastruktury obszarów zdegradowanych, podnoszeniu standardu życia mieszkańców, przywracaniu wartości historycznych tych terenów. Dotowane będą m.in.: prace budowlane i modernizacyjne placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich, małej architektury (np. taras widokowych, fontann, ławek), miejsc rekreacji, terenów zielonych oraz prace restauracyjne na terenie istniejących parków. Fundusze z RPO pozwolą również na remont kamienic i budynków mieszkalnych na zdegradowanych obszarach miejskich. Więcej...

Działanie 3.2: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich - 140 mln zł (w tym 14 mln zł stanowi rezerwa finansowa)

Priorytet VI: Środowisko i czysta energia
Fundusze z RPO zostaną przeznaczone na inwestycje związane z gospodarką odpadami. Cel to poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska poprzez ograniczenie zanieczyszczeń wód i gleby. Samorządy mogą otrzymać dotacje na budowę nowych i modernizację istniejących składowisk odpadów i spalarni odpadów niebezpiecznych, likwidację „dzikich" składowisk, tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz unieszkodliwianie azbestu.  Więcej...

Działanie 6.1: Ochrona i kształtowanie środowiska - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - 79,6 mln zł (w tym 7,9 mln zł stanowi rezerwa finansowa)

Ponadto wspierane będą przedsięwzięcia związane z bezpieczeństwem ekologicznym. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymają projekty dotyczące tworzenia systemów informacji przeciwpowodziowej, poprawy stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych, modernizacji zbiorników retencyjnych do 10 mln m3. Na wsparcie mogą liczyć także inwestycje dotyczące zakupu wysokospecjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek straży pożarnej. Więcej...

Działanie 6.1: Ochrona i kształtowanie środowiska - Bezpieczeństwo ekologiczne - 19,9 mln zł (w tym 1,9 mln zł stanowi rezerwa finansowa)

Priorytet VII: Kultura turystyka i współpraca międzyregionalna
Fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął na poprawę atrakcyjności turystycznej regionu oraz zwiększenie dostępności do dóbr kultury. Wsparcie otrzymają projekty służące poprawie stanu infrastruktury kultury. Za pieniądze z RPO możliwa będzie budowa i modernizacja ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych, kąpielisk, infrastruktury zlokalizowanej wokół zbiorników wodnych (plaż, pomostów, przystani wodnych), instalacja monitoringu i zabezpieczeń obiektów turystycznych, zagospodarowanie terenu wokół tych obiektów (m.in. poprzez budowę miejsc parkingowych) oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Więcej...

Działanie 7.1: Infrastruktura kultury i turystyki - Infrastruktura turystyki - projekty lokalne - 33,8 mln zł (w tym 3,3 mln zł stanowi rezerwa finansowa)


Poniatowa przygotowuje grunt pod inwestycje
22.09.2010

Małe miasteczko w powiecie opolskim chce przyciągnąć nowych inwestorów. Pomogą w tym fundusze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego. Poniatowa otrzymała 5,2 mln zł na przygotowanie terenów inwestycyjnych. Dotacje uzyskały także Lublin i Zamość.

Zarząd Województwa Lubelskiego rozdzielił fundusze unijne na przygotowanie terenów inwestycyjnych. Pieniądze otrzymała Poniatowa. Miasto kosztem 5,2 mln zł pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego udostępni i uzbroi niemal 35 ha dla przedsiębiorców. Dotacje uzyskały także Lublin oraz Zamość.

Poniatowa już teraz stwarza dobre warunki do inwestowania. Niższe niż w innych regionach kraju ceny gruntów i nieruchomości, zwolnienia podatkowe, niskie koszty pracy, a także funkcjonowanie Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej to jej największe atuty. Samorząd posiada  także bogate tradycje przemysłowe, związane z działalnością w mieście byłego producenta sprzętu AGD – EDA S.A. Władze miasta liczą, że uda się odbudować gospodarczy potencjał Poniatowej, poprzez wzrost zainteresowania inwestorów lokowaniem swej działalności na jej terenie oraz napływ zagranicznego i krajowego kapitału.

Chcąc przyciągnąć kolejnych inwestorów miasto tworzy nowe tereny dla przedsiębiorców. W zachodniej części Poniatowej, w widłach ul. Kraczewickiej i Opolskiej, udostępniono niemal 35 ha pod inwestycje. Nowe tereny, tzw. „Sporniak”, wymagają jednak kompleksowego uzbrojenia. Brakuje przede wszystkim dróg, chodników, parkingów, oświetlenia oraz sieci technicznych: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu.Dzięki finansowemu wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego do końca 2012 r. uda się przystosować ten obszar do potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej. Poniatowa otrzymała na ten cel ponad 5 mln zł. Łączny koszt przedsięwzięcia wynosi niemal 7 mln zł. Powstaną m.in. 2 odcinki dróg o nawierzchni bitumicznej (łącznie 1,26 km), wybudowanych zostanie 48 miejsc parkingowych, 40 słupów oświetleniowych oraz sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej. Prace ruszą w przyszłym roku.

W efekcie realizacja projektu w znacznym stopniu zaspokoi wymagania inwestorów poszukujących atrakcyjnych terenów do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto według szacunków do 2013 w powstanie w mieście 49 nowych miejsc pracy.

To nie pierwsza dotacja przyznana dla Poniatowej na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. W 2009 r. miasto otrzymało prawie 3,5 mln zł na utworzenie strefy przemysłowej. Całkowita wartość projektu wyniosła 4,6 mln zł. W obu przypadkach wnioski zgłoszone przez Poniatową zostały najlepiej ocenione przez ekspertów, zajmując pierwsze miejsce na listach projektów wybranych do dofinansowania.


Finansowa pomoc dla Wilkowa
21.09.2010

Dodatkowe miliony z Unii Europejskiej trafią do gminy Wilków. Środki zostaną przeznaczone m.in. na kanalizację, placówki oświatowe. – Zależy nam odbudowie i dalszym rozwoju Wilkowa – zapewniali Jerzy Miller, minister MSWiA oraz Krzysztof Hetman, wiceminister w MRR, goszczący wczoraj w Lublinie.

- Dyskusja o powodzi nie powinna skupiać się na przepisach, paragrafach, czy ustawach ale na problemach w centrum, których znajduje się człowiek. Ziemia lubelska jest najlepszym miejscem do takich rozmów, bo tutaj zawsze mówi się o człowieku - podkreślał Jerzy Miller, minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ocenienie szefa MSWiA państwo zdało powodziowy egzamin. Chociaż ostatecznie przegraliśmy walkę z żywiołem odpowiednie służby stanęły na wysokości zadania. - Mimo pozytywnej oceny mam świadomość, że wiele spraw należy poprawić. Największą bolączką wszystkich szczebli administracji okazał się system informacji - podkreślał J. Miller. - Musimy wyciągnąć wnioski z tej lekcji, aby jeszcze lepiej przygotować się na ewentualne kataklizmy w przyszłości - dodał Michał Boni, kierujący zespołem doradców strategicznych premiera.

Ministrowie przekonywali, że celem rządu jest pomoc w odbudowie Wilkowa i dalszy rozwoju gminy. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotował listę gmin z całego kraju, w których powódź wyrządziła największe szkody. W wykazie znalazł się Wilków, jako jedyna gmina z województwa lubelskiego. - Do 18 samorządów z 8 województw trafi niemal 840 mln zł ze środków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - poinformował Krzysztof Hetman, wiceminister rozwoju regionalnego. Środki przekazane przez MRR to fundusze Unii Europejskiej z tzw. dostosowania technicznego. Ponad 235 mln zł pozwoli na sfinansowanie 57 projektów wpisanych do Regionalnych Programów Operacyjnych, jako inwestycje kluczowe. Gmina Wilków wspólnie z Urzędem Wojewódzkim wytypowała już inwestycje, które należałoby wykonać w pierwszej kolejności. Chodzi przede wszystkim o odbudowę kanalizacji i obiektów oświatowych. Na ich pokrycie potrzeba 40 mln zł.

Poniedziałkowe spotkanie zorganizowano z inicjatywy MSWiA oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, na czele z Jerzym Millerem, ministrem MSWiA, Krzysztofem Hetmanem, wiceministrem MRR, Michałem Bonim, ministrem w Kancelarii Premiera, Genowefą Tokarską, wojewodą lubelskim i Krzysztofem Grabczukiem, marszałkiem województwa lubelskiego, a także parlamentarzyści oraz reprezentanci organizacji pozarządowych.


Do końca roku Urząd Marszałkowski ogłosi 4 konkursy. Zobacz aktualny harmonogram naborów
16.09.2010

14 września 2010 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zaakceptował zmiany w harmonogramie ogłaszania konkursów na 2010 rok.

Do końca bieżącego roku Urząd Marszałkowski zorganizuje 4 konkursy na: rewitalizację, gospodarkę odpadami, bezpieczeństwo ekologiczne oraz infrastrukturę turystyki. Do wzięcia jest prawie 70 mln euro. Wszyskie nabory zostaną ogłoszone jeszcze w tym miesiącu.

Aktualny harmonogram ogłaszania konkursów na 2010 r. został opublikowany w zakładce "Nabory wniosków - Harmonogram".


Komfort dla zwierząt i zwiedzających
14.09.2010

Zamojskie zoo otrzymało 14 mln zł na rozbudowę. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Umowę przyznającą fundusze podpisał dziś w Lublinie Tomasz Kossowski, wiceprezydent miasta.

Ogród zoologiczny w Zamościu odwiedza corocznie ok. 100 tys. osób. Władze miasta uważają, że to za mało, dlatego postanowiły zmodernizować jedyne w Polsce Wschodniej zoo. Liczą, że będzie ono jedną z największych atrakcji turystycznych regionu. W zrealizowaniu planów pomogą fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego, skąd Zamość pozyskał 14 mln zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi  prawie 20 mln zł.

Dzięki unijnej dotacji wybudowanych zostanie 12 nowych obiektów. Będą to m.in. pawilon z wybiegami dla małych drapieżników oraz zaplecze stajenne dla zwierząt z Australii (kangura rudego i strusia emu). Gruntowny remont czeka natomiast pawilon dla małp i gwarę dla niedźwiedzi. Powstaną też ścieżki dla pieszych, sieć dróg dojazdowych oraz parking. Ogród zostanie objęty monitoringiem. Ponadto, przewiduje się zakup i zainstalowanie w obiekcie nowoczesnych uprzędzeń multimedialnych - infomatów, telebimu i hot-spotów. To nie wszystko. Z myślą o najmłodszych zwiedzających przygotowano również mini-zoo.

Zoo będzie można zwiedzić także w razie niesprzyjającej aury, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy komputer z dostępem do Internetu, a za pośrednictwem kamer zamontowanych w ogrodzie możliwe będzie obserwowanie zwierząt.

Wszystkie prace mają zakończyć się w listopadzie przyszłego roku.

Umowę o dofinansowanie rozbudowy ogrodu zoologicznego podpisał dziś w Lublinie Tomasz Kossowski, wiceprezydent Zamościa wspólnie z Jadwigą Kijek, skarbnikiem miasta. Urząd Marszałkowski reprezentował Bogdan Kawałko, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego.


Wspólny głos regionów Polski Wschodniej ws. przyszłej polityki regionalnej
10.09.2010

2 września 2010 r. w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się kolejne robocze spotkanie dyrektorów oraz pracowników departamentów odpowiedzialnych za politykę regionalną w województwach Polski Wschodniej: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim.

Zobacz więcej na www.rpo.lubelskie.pl


RPO wyraźnie przyspiesza
9.09.2010

Według najnowszych danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sierpniu br. wartość dofinansowania wnioskowanego przez beneficjentów, zwiększyła się o ponad 3 mld zł. Największy udział w tej kwocie miały województwa: małopolskie (ok. 17%) i lubelskie (ok. 15%).

Województwo przyczyniło się również do wzrostu wartości podpisanych umów, która w sierpniu zwiększyła się o 2,5 mld zł. Najbardziej w województwach: mazowieckim (o 468 mln zł), lubelskim (o 446 mln zł) i śląskim (o 355 mln zł). Warto dodać, że pod wzgledem liczby podpisanych umów w ramach RPO, Lubelszczyzna należy do krajowej czołówki.

W ogłoszonych dotychczas 63 konkursach rozdysponowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 3,4 mln zł, czyli 76% budżetu programu. - W 2010 roku planujemy organizację jeszcze 4 naborów na: rewitalizację, gospodarkę odpadami, bezpieczeństwo ekologiczne oraz infrastrukturę turystyki, w których do dyspozycji będzie ponad 230 mln zł - wylicza Bogdan Kawałko, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego. - Oznacza to, że do końca roku przekażemy beneficjentom ponad 80% wszystkich środków dostępnych w programie. Natomiast uwzględniając fundusze zarezerwowane na projekty kluczowe, przewiduje się, że do podmiotów korzystających z unijnego wsparcia na Lubelszczyźnie, trafi nawet 95% funduszy z RPO. Stąd w 2011 r. Urząd Marszałkowski nie planuje już ogłaszania konkursów, chyba że pojawią się w programie oszczędności z przetargów wynikające z różnic kursowych. Dane pokazują, że realizacja naszego RPO wyraźnie przyspiesza i nie ma żadnego zagrożenia dla wykorzystania wszystkich dostępnych w nim środków - podkreśla dyrektor DSiRR.


Fundusze z RPO pomogą w odbudowie gminy Wilków
8.09.2010

Komitet Monitorujący RPO zatwierdził nowe kryteria wyboru projektów w Regionalnym Programie Operacyjnym. W efekcie przedsiębiorcom z terenów dotkniętych powodzią łatwiej będzie sięgnąć po unijne dotacje. Dostaną dodatkowe punkty na ocenie wniosków. Fundusze europejskie trafią też do gminy Wilków.

Jubileuszowe, X posiedzenie Komitetu Monitorującego odbyło się 7 października br. w Lublinie. - Podjęliśmy niezwykle istotne decyzje - podkreśla Marek Flasiński, członek Zarządu Województwa Lubelskiego i jednocześnie wiceprzewodniczący Komitetu Monitorującego. - Zmiana kryteriów wyboru projektów umożliwia wsparcie środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego gminy Wilków oraz daje zielone światło dla ogłoszenia konkursu na rewitalizację. Łatwiej o dotację będzie też przedsiębiorcom z terenów popowodziowych - opisuje M. Flasiński.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, przydzielająca fundusze z RPO dla firm, zabiegała, aby w najbliższych konkursach przyznać dodatkowe 5 punktów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenów popowodziowych. To dużo, bowiem biorąc pod uwagę poprzednie konkursy organizowane przez LAWP, różnica 5 punktów decydowała o kolejności na liście rankingowej i nierzadko
o uzyskaniu dofinansowania. Decyzja Komitetu Monitorującego aprobująca wprowadzenie do RPO nowego kryterium, umożliwi przedsiębiorstwom dotkniętym przez powódź pozyskanie środków unijnych na odbudowę firm.

Fundusze z Regionalnych Programów Operacyjnych trafią też do samorządów, które ucierpiały w czasie powodzi. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeznaczyło na ten cel dodatkowe 50 mln euro. Kto może liczyć na unijną pomoc? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało listę gmin z całego kraju, w których powódź wyrządziła największe szkody. W wykazie znalazła się gmina Wilków, jako jedyna z województwa lubelskiego. Samorząd wspólnie z Urzędem Wojewódzkim wytypował inwestycje, które należałoby wykonać w pierwszej kolejności. Środki na ich realizację będą pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Aby szybciej przekazać gminie fundusze, władze regionu postanowiły o włączeniu tych przedsięwzięć do wykazu projektów kluczowych RPO WL. Do tego, potrzebna była zgoda Komitetu Monitorującego, którą gremium udzieliło jednogłośnie. - Takie rozwiązanie zagwarantuje skrócenie czasu na procedury oraz, co istotne, brak konieczności ogłaszania konkursów - zaznacza M. Flasiński.

Komitet zatwierdził również nowe kryteria oceny wniosków dotyczących rewitalizacji. Było to konieczne ze względu na dostosowanie przepisów RPO do unijnego prawa. Dzięki temu nie ma już żadnych przeszkód, aby ogłosić nabór z działania 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich.


Druga odsłona kampanii "Lubelskie - Chwilo trwaj!"
8.09.2010

Zaczyna się jak kinowa zapowiedź pełnometrażowej fabuły. Najpierw obserwujemy pełny napięcia konflikt pary młodych zapracowanych ludzi, którzy nie mają dla siebie czasu, a potem... Potem następuje druga odsłona z pejzażami Regionu Lubelskiego, w którym bohaterowie gubią stres i niepokój, aby wspólnie przeżywać niesamowite chwile relaksu. Ruszyła druga edycja kampanii "Lubelskie - Chwilo trwaj", współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Film, trwający zaledwie 45 sekund, obejrzeli w lipcu i sierpniu widzowie telewizji TVN, TVN 24 i TVN Warszawa, a dodatkowym wsparciem kampanii były wskazania sponsorskie przed i po prognozie pogody w telewizji Polsat.

TVN zrealizowała w naszym regionie i wyemitowała w lipcu trzy weekendowe programy „Dzień dobry wakacje", promujące walory Kazimierza Dolnego i Małopolskiego Przełomu Wisły, Zwierzyńca i Roztocza oraz Okuninki nad j. Białym i Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Jak przyznaje Piotr Franaszek, dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki UMWL w Lublinie, wakacyjna kampania i weekendowe programy spowodowały zwiększone zainteresowanie regionem i prezentowanymi miejscami. - Takie sygnały otrzymaliśmy od właścicieli ośrodków wypoczynkowych w Zwierzyńcu i Okunince.

II etap kampanii „Lubelskie - chwilo trwaj!", zaplanowany na wrzesień, obejmuje:

♦ 30-dniową ekspozycję 120 billboardów na ulicach Warszawy. Billboardy przedstawiają motywy znane z kadrów spotu;
♦ dwutygodniową emisję 110 spotów na antenie TVN, TVN 24 i TVN Warszawa;
♦ 15-dniową emisję spotu na ekranach LED w eksponowanych miejscach Warszawy, Łodzi, Krakowa i Wrocławia.

Kampania wizerunkowa „Lubelskie - chwilo trwaj!" jest częścią kluczowego projektu promocji regionu, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - Departament Promocji i Turystyki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Zobacz więcej na www.lubelskie.pl


Poznaliśmy pierwszych EUROLIDERÓW
26.08.2010

Władze regionu rozstrzygnęły I edycję konkursu "Eurolider Lubelskiego". Laureaci, Gmina Trawniki, Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie, oraz Miasto Świdnik, udowodnili, że można sprawnie i szybko wydawać unijne pieniądze. Wszyscy przyspieszyli realizację swoich projektów.

W czwartek, 26 sierpnia 2010 r. w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego uroczyście podsumowano I etap zmagań Euroliderów. Spośród 34 uczestników wyłoniono 3 najlepszych, którzy najsprawniej wydali przyznane środki z RPO. Wyróżnienia i nagrody wręczał Marek Flasiński, członek Zarządu Województwa Lubelskiego. - Chcemy mobilizować beneficjentów do szybszego wydania funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego. Temu służy konkurs. W tym roku czeka nas podział Krajowej Rezerwy Wykonania. Łatwo nie będzie, ponieważ w województwie realizujemy wiele małych projektów, które odpowiadają ogromnym potrzebom naszego regionu. Jednak, jak pokazuje przykład Euroliderów, możliwe jest przyspieszenie wykonania tych projektów i rozliczenia dotacji. Wciąż mamy szansę na dodatkowe środki z Unii Europejskiej, dlatego nie poddajemy się i walczymy - podkreślał Marek Flasiński.

- Przyspieszenie ma jeszcze jedną zaletę - przekonywał Bogdan Kawałko, dyrektor DSiRR. - Wykonane projekty oraz zainwestowane pieniądze już pracują dla dobra całego województwa. Jesteśmy biednym regionem, dlatego liczy się dla nas czas i efekty poprawiające życie mieszkańcom Lubelszczyzny. Im szybciej wykorzystamy środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, tym więcej osiągniemy korzyści - zaznaczył dyrektor Kawałko.

Okolicznościowe dyplomy z rąk Marka Flasińskiego i Bogdana Kawałko odebrali osobiście:

Jerzy Szpakowski, wójt gminy Trawniki za zajęcie I miejsca
GMINA TRAWNIKI
„Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Trawniki"
(Przyspieszenie: 713,8 tys. zł)

Edward Lewczuk, dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie za zajęcie II miejsca
SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO SP ZOZ W LUBLINIE
„Termomodernizacja budynku »Somatyk« Szpitala Neuropsychiatrycznego"
(Przyspieszenie: 244,6 tys. zł)

Andrzej Radek, wiceburmistrz Świdnika za zajęcie III miejsca
MIASTO ŚWIDNIK
„Budowa ul. Klonowej w Świdniku wraz z oświetleniem oraz siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej"
(Przyspieszenie: 168,6 tys. zł)

Przypomnijmy, w konkursie mogły wziąć udział m.in. szpitale, szkoły, uczelnie, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim samorządy. Warunkiem było przyspieszenie realizacji projektów m.in. o 10% lub 100 tys. zł i wydanie w krótszym czasie więcej środków niż zakładał harmonogram, składany przez każdego uczestnika konkursu do 30 kwietnia br. Przyspieszenie było mierzone w okresie maj - lipiec 2010 r.

Laureaci otrzymają możliwość promocji jako LIDER WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w wydatkowaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego.Najlepszi wypromują swoje projekty w regionalnych środkach masowego przekazu i działaniach promocyjnych RPO WL. Nagrodą główną są spoty w Telewizji Polskiej Lublin.

II edycja konkursu już za pasem. W listopadzie dowiemy się kto zostanie kolejnym „EUROLIDEREM LUBELSKIEGO". Zasady konkursu nie ulegną zmianie. Przyspieszenie będzie mierzone od sierpnia do października br.


Megaprojekt rozpoczęty
18.08.2010

17 sierpnia br. w powiecie krasnostawskim  odbyła się uroczysta inauguracja  megaprojektu drogowego, czyli kompleksowej modernizacji dróg Lubelszczyzny, finansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia powiatów  województwa lubelskiego do końca przyszłego roku zostanie przebudowanych lub zbudowanych 155 kilometrów dróg, 48 kilometrów chodników, 134 skrzyżowania oraz 10,5 kilometra ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych.

Zobacz więcej na www.rpo.lubelskie.pl


Powiat Lubelski: Informatyzacja urzędów
12.08.2010

Urzędnicy Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz 15 gmin powiatu lubelskiego będą mogli sprawniej obsługiwać interesantów. To jedna z wielu korzyści wdrażanego projektu informatycznego, który będzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Zobacz więcej na www.lubelskie.pl


Unijne drogi Lubelszczyzny
21.07.2010

Już w 2011 r. będziemy jeździć po nowoczesnych i bezpiecznych drogach. Za ponad 131 mln zł wybudowanych i zmodernizowanych zostanie 155 km dróg. Wczoraj władze regionu i powiatu lubelskiego podpisały umowę o dofinansowaniu inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego.

- To jedyny taki projekt w Polsce - podkreślał marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk. Nie dziwi więc, że często określa się go jako „megaprojekt" drogowy. 16 powiatów z Lubelszczyzny postanowiło złożyć jeden, wspólny wniosek na modernizację dróg lokalnych w regionie. Przedsięwzięcie zostało wpisane na listę kluczowych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli inwestycji mających największy wpływ na rozwój województwa. - Ten przykład pokazuje, że zamiast dbać o partykularne interesy, samorządy wolą współpracować i chcą współdziałać - zaznaczył marszałek Grabczuk. Wspólny projekt ma jeszcze jedną zaletę. - Powiaty nie musiały ze sobą konkurować, składając indywidualne projekty. Wówczas na wszystkie mogłoby zabraknąć pieniędzy - dodał Sławomir Sosnowski, wicemarszałek województwa.

Paweł Pikula, starosta lubelski i jednocześnie lider projektu, przekonuje że otrzymane środki z RPO zostaną wydane efektywnie. - Do dofinansowania wybraliśmy drogi, które pilnie potrzebują remontu i unowocześnienia. Trakty powiatowe stanowią alternatywę dla dróg wojewódzkich i krajowych, a przez to są ważnym uzupełnieniem sieci dróg na Lubelszczyźnie. Ułatwiają dostęp do miejsc atrakcyjnych turystycznie i gospodarczo - przyznał P. Pikula.

Dzięki funduszom europejskim powstanie w regionie 3,5 km nowo wybudowanych dróg, a ponad 151 km zostanie zmodernizowanych. Łączna kwota projektu to ponad 186,5 mln zł, z czego 71%, czyli 131 mln zł będzie pochodzić z unijnej dotacji. Przewiduje się, że większość prac budowlanych zostanie wykonana jeszcze w tym roku, tak aby już w grudniu 2011 r. zakończyć i rozliczyć całość inwestycji.

Co z innymi powiatami?
- Pozostałe powiaty otrzymały dofinansowanie na remont i budowę dróg, w pierwszym konkursie dotyczącym lokalnego układu transportowego, ogłoszonym jeszcze w 2008 roku. Dlatego, aby dać szansę innym samorządom, solidarnie zrzekły się udziału w „megaprojekcie" - poinformował Bogdan Kawałko, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego.


Gminy z województwa lubelskiego zainwestują w kanalizacje i oczyszczalnie ścieków. Dzięki decyzji Zarządu Województwa Lubelskiego 24 z nich otrzymało dofinansowanie z RPO.
12.07.2010

24 gminy otrzymały z Regionalnego Programu Operacyjnego przeszło 145 mln zł. na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków. O podziale środków zdecydował Zarząd Województwa Lubelskiego.

Eksperci najwyżej ocenili projekt gminy Jeziorzany (90,5 pkt. na 100 możliwych). Gmina chce wybudować oczyszczalnię ścieków i sieć wodociągową w miejscowości Skarbiciesz, zmodernizować wodociąg w Przytocznie oraz hydrofornię w Krępie. Do sieci wodociągowej o długości niemal 7 km podłączonych zostanie 2000 osób. Koszt projektu to ponad 6,5 mln zł. 5 mln sfinansuje Unia Europejska.

Gmina Puchaczów skanalizowania jest jedynie w połowie. Dzięki dofinansowaniu z RPO w gminie powstanie system kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłoczny. Wybudowanych zostanie ponad 63 km sieci kanalizacji sanitarnej, z której będzie mogło korzystać 2000 osób z pięciu miejscowości. Są to Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Zawadów i Jasieniec. Ponadto gmina zmodernizuje i rozbuduje oczyszczalnię ścieków. Efekt?
Inwestycja, warta niemal 30 mln zł, zapewnieni oczyszczenie 100% ścieków komunalnych oraz przyłączenie 80% mieszkańców gminy do nowego systemu kanalizacji.


Rusza kampania wizerunkowa województwa lubelskiego - "Chwilo trwaj"
2.07.2010

Samorząd województwa lubelskiego rozpoczyna kampanię wizerunkową "Chwilo trwaj". Od wczoraj ogólnopolskie stacje telewizyjne w najlepszym czasie antenowym emitują spot reklamowy. Projekt promocji Lubelszczyzny jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Marszałek Krzysztof Grabczuk, wspólnie z Piotrem Franaszkiem, dyrektorem Departamentu Promocji i Turystyki zaprezentowali nowy 45 sekundowy spot Lubelskie Chwilo trwaj, promujący Województwo Lubelskie  w ogólnopolskich stacjach telewizjnych Polsat i TVN (TVN główny, TVN 24 i TVN Warszawa). Filmiki reklamujące Lubelszczyznę, mające formę zapowiedzi produkcji pełnometrażowej będą obecne w telewizji przez całe wakacje w najlepszym czasie antenowym. Np. w Polsacie będą to emisje przed i po pogodzie po "Wydarzeniach".

Poza tym w ramach kampanii film promocyjny Lubelskie Chwilo trwaj będzie emitowany w trakcie programu „Dzień dobry wakacje" z województwa lubelskiego (3, 10 i 17 lipca Kazimierz, Zwierzyniec, Okuninka). Na wrzesień zaplanowana jest kontynuacja kampanii „Chwilo trwaj" w kinach na terenie całego kraju i na billboardach w województwie mazowieckim.

Produkcja spotu telewizyjnego kosztowała 189 tys. zł, emisje w TVN łącznie ponad 1 mln 108 tys. zł, w Polsacie blisko 250 tys. zł . Projekt promocji województwa lubelskiego jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w 85 %.

Zobacz więcej na www.lubelskie.pl


Pieniądze na ośrodki zdrowia
29.06.2010

Ośrodki zdrowia i przychodnie w Chełmie, Włodawie, Kraśniczynie, Woli Uhruskiej i Żmudzi zostaną odremontowane i wzbogacą się o nowoczesny sprzęt, który pozwoli im na dostosowanie swoich standardów do zaleceń ministra zdrowia i wymagań Unii Europejskiej. Wszystko dzięki unijnemu konkursowi, którego wyniki zatwierdził w ubiegłym tygodniu marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk.

Największą kwotę zarząd województwa przyznał Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej we Włodawie. Blisko 1,8 mln zł dotacji placówka przeznaczy na modernizację przychodni oraz doposażenie poradni specjalistycznych (całkowita wartość projektu wynosi 2,1 mln zł). Miejski ZOZ z Chełma dostał z kolei 616 tys. zł na unowocześnienie przychodni przy ul. Połanieckiej. Poza remontem budynku, w planach jest również zakup wyposażenia do laboratorium analitycznego oraz wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania. Całkowita wartość projektu wynosi 725 tys. zł. Gminie Kraśniczyn przyznano 489 tys. zł na modernizację budynku, w którym funkcjonuje niepubliczny ZOZ (wartość projektu: 846 tys. zł), zaś gminie Wola Uhruska - 472 tys. zł na modernizację i zakup sprzętu dla miejscowego SP ZOZ (cały projekt opiewa na 677 tys. zł). Ostatnim projektem z Chełmszczyzny, który dostanie unijne dofinansowanie jest projekt gminy Żmudź. Jego wartość to 652 tys. zł, przy czym wysokość dotacji z UE wynosi 350 tys. zł. Za te pieniądze zmodernizowany zostanie budynek miejscowego ośrodka zdrowia.

- Mamy świadomość, że placówki służby zdrowia, zwłaszcza te w terenie, wciąż wymagają sporych nakładów. Dlatego dobrze, że odpowiedzialne za nie osoby chcą i potrafią pisać dobre wnioski, pozwalające na korzystanie z pieniędzy z Unii - mówi marszałek Krzysztof Grabczuk.

W sumie, w ostatnim konkursie, dotyczącym ochrony zdrowia, finansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, pozytywną weryfikację przeszło 18 projektów o wartości od 300 tys. do przeszło 4 mln zł.


Pierwszy szynobus z logiem RPO WL
23.06.2010

24 czerwca 2010 r. o godz. 10.35  ze stacji kolejowej Lublin Główny wyjedzie do Lubartowa pierwszy, nowy szynobus. Szynobus ma 250 miejsc siedzących. Jest wyposażony m.in. w klimatyzację, monitoring i urządzenia dla niepełnosprawnych. Na zakup 5 pojazdów województwo przeznaczyło blisko 36 mln zł. Połowa tej kwoty pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Samorząd województwa lubelskiego podpisał aneks do umowy z holdingiem PESA Bydgoszcz i ZNTK Mińsk Mazowiecki, który ma dostarczyć pięć nowoczesnych szynobusów do obsługi tras na Lubelszczyźnie jeszcze w tym roku. Początkowo dwa pierwsze szynobusy miały być dostarczone do 30 września, a kolejne do 30 czerwca przyszłego roku.

Nowe pojazdy będą włączane sukcesywnie do obsługi linii kolejowych w ramach obecnego rozkładu jazdy tj. linii nr 68 (odcinek Lublin-Stalowa Wola), nr 7 (odcinek Dorohusk-Dęblin), nr 26 (odcinek Dęblin-Łuków) i nr 2 (odcinek Łuków-Terespol). Docelowo będą obsługiwać nowe odcinki: Lublin-Lubartów (Parczew), Lublin-Port Lotniczy w Świdniku, Lublin-Zamość (Bełżec).


Fundusze na transport publiczny
16.06.2010

Lublin ma szansę na nowe trolejbusy! Będą też tablice informacyjne i monitoring na przystankach, a nawet GPS w pojazdach komunikacji miejskiej. Wszystko dzięki dofinansowaniu z RPO WL. Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał 71,5 mln zł na miejski transport publiczny.

Do rozdysponowania było 96,24 mln zł. z czego 9,6 mln zł stanowiła rezerwa finansowa, przewidziana na protesty. Dofinansowanie otrzymało 7 projektów, w tym 2 z Lublina. Na unijne środki ma także szansę projekt MPK w Lublinie dotyczący modernizacji trakcji i zakupu nowych trolejbusów. Władze regionu, ze względu na ograniczone środki dostępne w konkursie, zaproponowały spółce dotację w mniejszej wysokości - 24,7 mln zł.

Pieniądze z RPO trafiły też do Białej Podlaskiej, Chełma, Kraśnika, Puław i Zamościa.

Wersje: doc. i txt.


Miliony z RPO dla szpitali
14.06.2010

Są pieniądze dla szpitali na Lubelszczyźnie. Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Do 7 placówek trafi ponad 28,5 mln zł.

Dzięki środkom RPO WL szpitale dostosują swoją infrastrukturę do przepisów Ministra Zdrowia. Chodzi o wymogi dotyczące stanu technicznego pomieszczeń i urządzeń placówek służby zdrowia. Do rozdysponowania w konkursie było ponad 32,7 mln zł, z czego 3,2 mln zł stanowiła rezerwa finansowa, przewidziana na protesty. Ostatecznie Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał 7 szpitalom przeszło 28,5 mln zł.

Fundusze popłyną do: Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie, Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie oraz SP ZOZ w Janowie Lubelskim, Parczewie, Włodawie i Szczebrzeszynie.

Na dofinansowanie może liczyć także Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu (I miejsce na liście rezerwowej), któremu ZWL zaproponował dotację w mniejszej wysokości (ok. 1 mln zł).

Przypomnijmy, to kolejne środki z RPO dla placówek służby zdrowia na Lubelszczyźnie w 2010 roku. W marcu do 20 szpitali trafiło ponad 73 mln zł. Za te pieniądze szpitale mogły kupić nowoczesny sprzęt medyczny ratujący życie.


RPO na informatyzację szkół wyższych Lubelszczyzny
10.06.2010

Ponad 4 mln 700 tys. zł dotacji otrzymał Katolicki Uniwersytet Lubelski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Środki przeznaczone zostaną na informatyzację uczelni. - Umowa z KUL to pierwsza z umów dotyczących informatyzacji szkół wyższych Lubelszczyzny i innych podmiotów, np. gmin. W sumie mamy do dyspozycji 160 mln zł - mówi marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk.

W ramach projektu zbudowana zostanie sieć informatyczna KUL, obejmująca także filie uczelni w Tomaszowie Lubelskim i Kazimierzu Dolnym. Pozwoli to na lepszą komunikację z uczelnią kanałem cyfrowym. Rozbudowany zostanie system e-learningu, wdrożony system elektronicznej skrzynki podawczej i elektronicznego obiegu spraw. W planach jest także specjalny serwis e-KUL, który pozwoli na utrzymywanie stałego kontaktu z absolwentami i sympatykami uczelni. Projekt zakłada także utworzenie internetowego muzeum uniwersyteckiego.

- Środki na informatyzację uczelni to nie jedyne wsparcie na jakie mogą one liczyć z RPO WL - przypomina marszałek Grabczuk. W maju do szkół wyższych naszego województwa trafiło 127 mln zł na rozbudowę infrastruktury uczelni.


Zostań Euroliderem Lubelskiego
27.05.2010

Chcesz być najlepszy? Przyspiesz realizację swojego projektu i zostań Euroliderem Lubelskiego w szybkim wykorzystaniu funduszy unijnych. W nagrodę wypromujesz swój projekt i pomożesz Lubelszczyźnie zdobyć dodatkowe środki z Unii Europejskiej.

Władze województwa ogłosiły konkurs dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego. Premiowane będą szpitale, szkoły, uczelnie, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim samorządy, które najsprawniej wydają środki z RPO i dodatkowo przyspieszą realizację swoich projektów. - Przedsiębiorcy bardzo dobrze radzą sobie z wykorzystaniem funduszy unijnych, dlatego nie trzeba ich dodatkowo mobilizować. Pod względem liczby podpisanych umów w tej grupie beneficjentów należymy do krajowej czołówki,. Impuls do działania przyda się natomiast pozostałym beneficjentom - podkreśla Marek Flasiński, członek Zarządu Województwa Lubelskiego.

Przyspieszenie będzie mierzone w dwóch okresach: maj - lipiec oraz sierpień - październik. W konkursie może wystartować każdy beneficjent, który wydał w krótszym czasie więcej środków niż zakładał w harmonogramie.

Na sukcesie Eurolidera zyska całe województwo. Szybka realizacja projektów znacząco zwiększy szanse Lubelszczyzny na dodatkowe środki z Unii Europejskiej, czyli udział w podziale 512 mln euro z Krajowej Rezerwy Wykonania. Aby otrzymać te pieniądze Komisja Europejska musi potwierdzić wydanie do końca 2010 r. minimum 20% środków z budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego.

Laureaci konkursu otrzymają możliwość promocji jako LIDER WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Konkurs wyłoni łącznie 6 najlepszych beneficjentów (3 w każdym okresie), którzy otrzymają nagrodę główną - trzyminutowe spoty w Telewizji Polskiej Lublin.

Więcej na www.rpo.lubelskie.pl


Golf w Lublinie? Dlaczego nie?
12.05.2010

Nad Zalewem Zembrzyckim powstanie Akademia Golfa, szkoląca dzieci i młodzież. Inwestycje dofinansuje Regionalny Program Operacyjny. Zarząd Województwa Lubelskiego rozdzielił kolejne środki z RPO WL. Tym razem unijne pieniądze przeznaczono na infrastrukturę kultury. Chodzi o 35,65 mln zł na 20 projektów.

Miłośnicy golfa nie będą musieli wyjeżdżać z Lublina. W stolicy województwa nad Zalewem Zemborzyckim powstanie Akademia Golfa. Według projektu akademia ma być miejscem do nauki i doskonalenia umiejętności gry w tę dyscyplinę sportu. Planowane jest prowadzenie zajęć wychowania fizycznego dla uczniów szkół oraz bezpłatnej nauki (szkółki niedzielnej) dla najmłodszych, które mają zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu. Zajęcia teoretyczne będą odbywać się w budynku dydaktyczno-socjalnym, w którym obok sali szkoleniowej znajdą się sanitariaty, szatnie oraz symulator do gry w golfa.

Strzelnica, jeden z dwóch obiektów szkoleniowych, będzie wyposażona m.in. w maty treningowe, ręczne zbieraczki piłek, koszyki do piłek, znaczniki odległościowe, flagi, kije do gry, maszynę do wydawania i mycia piłek oraz urządzenie do zbierania piłek. Z kolei w skład mini golfa wejdzie 18 torów.

Obszar Akademii Golfa zostanie objęty monitoringiem. Planowany jest zakup kamer, które zostaną podłączone do istniejącego na „Słonecznym Wrotkowie" monitoringu. Inwestycja pochłonie 1,2 mln zł, z czego niemal 700 tys. zł to dofinansowanie z RPO.

Lublin inwestuje także w ścieżki rowerowe. Dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego miasto wybuduje nową ścieżkę na lewym brzegu Zalewu Zemborzyckiego o długości 3,6 km. To kolejny etap inwestycji rozpoczętej w 2007 r. Ścieżka będzie oświetlona, a teren przedsięwzięcia obejmie monitoring. Pojawią się też stojaki na rowery, ławki, zadaszenia oraz infokiosk. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki brukowej, która zapewni niski koszt eksploatacji oraz łatwość konserwacji. Rocznie skorzysta z niej przeszło 43 tys. osób. Koszt budowy wyniesie prawie 4 mln zł. Władzom miasta udało się pozyskać na ten cel ponad 2,2 mln zł.

Twoja opinia
RPOWL na youtube