Polecane wydarzenia

A A A
drukujZakończyły się konsultacje społeczne nowego projektu kluczowego – Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął zaktualizowaną listę projektów kluczowych

Informujemy, że zgodnie z "Wytycznymi w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych", wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO) została zobowiązana do poddania procesowi konsultacji społecznych propozycji nowych projektów kluczowych w ramach aktualizacji listy Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK).

Po wstępnej akceptacji przez Zarząd Województwa Lubelskiego projektu aktualizacji listy podstawowej projektów kluczowych, która miała miejsce 3 stycznia 2012 r., IZ RPO rozpoczęła konsultacje społeczne nowego projektu kluczowego. Konsultacje obyły się za pośrednictwem strony internetowej - www.rpo.lubelskie.pl i zakończyły się dnia 25 stycznia br.

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji listy projektów kluczowych oraz faktem nie zgłoszenia żadnych uwag, Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 28 lutego 2012 r. podjął uchwałę Nr XCIX/1814/2012 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, w części obejmującej listę podstawową projektów kluczowych.

Pliki do pobrania


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube