Polecane wydarzenia

A A A
drukujAktualności

Pierwszy nabór unijnych wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020

30-06-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

(Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020)

 

ogłasza

 

nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na 2015 rok

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się powiatowe urzędy pracy/miejski urząd pracy z terenu województwa lubelskiego.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 6 lipca 2015 r. do 20 lipca 2015 r. do godz. 15.30. Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego przygotowanego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014) dostępnego pod adresem https://lsi2014.lubelskie.pl.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Utworzony: 30-06-2015 15:35Paweł Florek.
wróć do aktualności »
Twoja opinia
RPOWL na youtube