Polecane wydarzenia

A A A
drukuj30.IV.13 - 6.V.13

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych oraz w związku z Uchwałą Nr CLXXIII/3539/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu aktualizacji listy Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK), Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 uprzejmie informuje o rozpoczęciu procesu konsultacji społecznych propozycji nowego projektu skierowanego do umieszczenia na liście podstawowej IWIPK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Konsultacje społeczne będą prowadzone za pośrednictwem strony internetowej IZ RPO - www.rpo.lubelskie.pl - w okresie 7 dni, od 30 kwietnia 2013 r. do 6 maja br.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich. Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat nowego projektu kluczowego, prosimy pobrać i wypełnić Kwestionariusz udziału w konsultacjach społecznych. Wypełniony kwestionariusz należy przesłać w wersji elektronicznej, na adres:

konsultacje-iwipk@lubelskie.pl w terminie do 6 maja br.

UWAGA: OPINIE I UWAGI ZGŁOSZONE W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPOSÓB INNY NIŻ WYŻEJ OPISANY NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Po zakończeniu konsultacji społecznych oraz po przeanalizowaniu wszystkich opinii, propozycji i uwag zgłoszonych w czasie ich trwania, Zarząd Województwa Lubelskiego podejmie uchwałę w sprawie ostatecznej aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym edyta.nowak@lubelskie.pl.

Poniżej przedstawiamy propozycje nowego projektu kluczowego skierowanego do konsultacji społecznych.

Pliki do pobrania


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube