Polecane wydarzenia

A A A
drukuj26/06/2013 - XVIII posiedzenie Komitetu Monitorujacego RPO

Uprzejmie informujemy, iż XVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 odbędzie się 26 czerwca 2013 r. (środa) o godzinie 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie przy ul. Stefczyka 3b.

Przedmiotem obrad posiedzenia będzie przedstawienie Członkom Komitetu m.in:

  • Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata 2007-2013 oraz bieżącej informacji o stanie realizacji Programu,
  • propozycji realokacji środków z Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska na Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku,
  • informacji na temat aktualizacji Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013,
  • informacji dotyczących działań z zakresu ewaluacji RPO WL zrealizowanych w 2012 roku oraz zaplanowanych na 2013 rok,
  • informacji o projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube