Polecane wydarzenia

A A A
drukujKonsultacje dokumentów

Aktualnie prowadzone konsultacje społeczne:

  • Brak

Podsumowanie konsultacji społecznych:

Konferencja kończaca proces konsultacji społecznych projektu RPO WL 2014-2020:

Historia konsultacji społecznych:

W związku z kłopotami technicznymi, które wystąpiły na serwerze w dniu 14 sierpnia br. raport z konsultacji został zmodyfikowany i uzupełniony o uwagi nieuwzględnione w poprzedniej wersji. Uwagi te zostaną przeanalizowane w toku obecnie trwających konsultacji społecznych.

Twoja opinia
RPOWL na youtube