Polecane wydarzenia

A A A
drukujSystem informatyczny

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 uprzejmie informuje, iż z myślą o podmiotach ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zostanie udostępniony system elektroniczny (aplikacja internetowa obsługiwana poprzez przeglądarkę stron WWW), analogiczny do obecnie działającego LSI (Lokalnego Systemu Informatycznego). Podstawową funkcjonalnością systemu udostępnioną dla interesantów będzie generator formularzy, gł. wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność.

Istotną nowością, w porównaniu do obecnej perspektywy, będzie składanie podpisów elektronicznych pod dokumentami dostarczanymi do urzędu, gł. wnioskami i oświadczeniami. Celem ujednolicenia procedury planuje się, by wszelkie dokumenty generowane w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014-2020 były podpisywane za pośrednictwem platformy ePUAP (elektronicznej Platformy Administracji Publicznej). Oznacza to, iż osoby reprezentujące podmioty ubiegające się o dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020 będą musiały posiadać konto w ePUAP.

Po założeniu konta w ePUAP interesant może opcjonalnie wnioskować o przyznanie mu tzw. Profilu Zaufanego, który jest bezpłatną alternatywą dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dokumenty w systemie ePUAP mogą być podpisywane za pomocą podpisu kwalifikowanego (metoda zalecana ze względów bezpieczeństwa) lub profilu zaufanego ePUAP. W obu przypadkach wygenerowany podpis elektroniczny jest, w świetle polskiego prawa, równoważny podpisowi odręcznemu.

W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca zwraca się z prośbą do wszystkich podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020 (chodzi przede wszystkim o osoby składające podpis pod wnioskami i dokumentami) o założenie konta w ePUAP. Należy także przewidzieć środki na zakup podpisów kwalifikowanych lub w przypadku, gdy przemawiają za tym względy ekonomiczne, utworzyć Profil Zaufany za pośrednictwem ePUAP.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji "Zakładanie konta w systemie ePUAP. Profil Zaufany." (link)

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami ds. projektowania i rozwoju systemów informatycznych tel. (81) 44-16-543.

Pliki do pobrania


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube