Polecane wydarzenia

A A A
drukujZatwierdzone przez KE zmiany do dokumentu programowego

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 września br. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego otrzymała oryginał uwierzytelnionej Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 27 czerwca 2013 r., zmieniającej decyzję K(207)4578 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w regionie lubelskim w Polsce [C(2013)3942]. Komisja Europejska zatwierdziła tym samym propozycje zmian Programu zgłoszone przez IZ RPO w ramach procedury jego przeglądu i renegocjacji (zamieszczone zostały one w zakładce: Projekt zmian przekazany do Komisji Europejskiej - luty 2013 r.

Zgodnie z art. 297 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zaakceptowane zmiany obowiązują od dnia otrzymania przez państwo członkowskie właściwej notyfikacji, czyli w przypadku RPO WL od dnia 28 czerwca  2013  r. - jest to bowiem data otrzymania przedmiotowej notyfikacji przez Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej.

W zakładce "Dokumenty" dostępny jest ujednolicony tekst zmienionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią!

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube