Polecane wydarzenia

A A A
drukuj3.10-22.11.2013

Konsultacje projektu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

1 października 2013 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zaakceptował i wyraził zgodę na skierowanie do konsultacji społecznych Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne prowadzone są w trybie art. 19a, w związku z art. 6 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (z późn. zm.) w terminie

od 3 października do 22 listopada 2013 r.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane kształtem przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego, w szczególności przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych, administrację rządową, organizacje pozarządowe, do zapoznania się z treścią dokumentu i zgłaszania uwag oraz opinii. Organem właściwym do rozpatrywania zgłoszonych uwag i opinii jest Zarząd Województwa Lubelskiego.

Uwagi i opinie na temat konsultowanego projektu dokumentu należy przekazywać na formularzu, wypełnianym elektronicznie i przesyłanym zgodnie z instrukcją do jego wypełniania.

UWAGA! Przed wysłaniem formularza należy zapisać go na dysku komputera. Prosimy kliknąć prawym przyciskiem myszy/touchpada na link pn. Formularz zgłaszania uwag do Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  i wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako...". Następnie zostaną Państwo poproszeni o wybór lokalizacji pliku na dysku komputera. Po wyborze miejsca gdzie chcą Państwo zapisać plik, prosimy kliknąć w opcję "Zapisz". Po zapisaniu formularza na dysku będzie możliwe jego wypełnienie i wysłanie do Urzędu Marszałkowskiego. Więcej informacji znajduje się w instrukcji dołączonej do formularza.

Projekt RPO udostępniany jest również do wglądu w Punkcie Informacyjnym i Naboru Wniosków RPO, pok. 0.18. w siedzibie Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego przy ul. Stefczyka 3b w Lublinie.

Podczas drugiej odsłony konsultacji społecznych, Urząd Marszałkowski zorganizuje 10 spotkań, poświęconych przyszłemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu. Pierwsze odbędzie się 3 października w Urzędowie. Jego uczestnikami będą osoby reprezentujące instytucje, organizacje i firmy z powiatów kraśnickiego oraz opolskiego. Kolejne zaplanowano w:

1. Głusku,

2. Nieliszu,

3. Ludwinie,

4. Łaszczowie,

5. Żyrzynie,

6. Biłgoraju,

7. Rudej Hucie,

8. Borkach,

9. Milanowie.

W każdym spotkaniu wezmą udział przedstawiciele dwóch powiatów z regionu. W efekcie konsultacje obejmą całe województwo.

Na spotkaniach omówiony zostanie Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Dodatkowo zaprezentowane zostaną szczegóły dotyczące procesu programowania nowej perspektywy Unii Europejskiej oraz zmian w stosunku do obecnego okresu unijnej pomocy w zakresie zasad finansowania, które będą obowiązywać państwa członkowskie w kolejnych siedmiu latach.

Konsultacje to także okazja do rozpoczęcia dyskusji na temat planów samorządu województwa dotyczących sposobu wdrażania programu oraz propozycji założeń na temat realizacji projektów.

Wszystkie uwagi, zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną szczegółowo przeanalizowane. Jeśli okażą się zasadne, zostaną wzięte pod uwagę w dalszych pracach nad kształtem ostatecznej wersji projektu RPO 2014-2020.

Miedzy 18 a 22 listopada, planujemy organizację konferencji podsumowującej przebieg konsultacji społecznych. O jej dacie poinformujemy na www.npf.rpo.lubelskie.pl [link].


Pytania związane z konsultacjami prosimy kierować do pracowników Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego:

  • Doroty Sawczuk: tel. (81) 44 16 731
  • Katarzyny Jędruszczak: tel. (81) 44 16 733

oraz na adres e-mail: konsultacje-rpo2014-2020@lubelskie.pl.

Twoja opinia
RPOWL na youtube