Polecane wydarzenia

A A A
drukujKomunikaty dla mediów - 2013 r.

Funduszowy konkurs dla studentów
7.09.2013

Nowoczesne sale wykładowe, dobrze wyposażone pomieszczenia badawcze, nowy wygląd laboratoriów i uczelnianych gmachów. Taka jest dzisiaj rzeczywistość wielu szkół wyższych na Lubelszczyźnie. Nie byłoby tych inwestycji, gdyby nie fundusze unijne. A co wiedzą o nich studenci? Urząd Marszałkowski postanowił to sprawdzić i specjalnie dla nich organizuje konkurs o Unii Europejskiej. Do wygrania są pieniądze, które przydadzą się każdemu żakowi i uczelni na której studiuje.

Wystarczy krótki spacer po miasteczkach i campusach akademickich, aby przekonać się, że szkoły wyższe zyskały wiele na integracji Polski z Unią Europejską. Strumień unijnych funduszy płynął szeroko także do lubelskich alma mater. Tylko z Regionalnego Programu Operacyjnego uczelnie otrzymały przeszło 126 mln zł. Jeszcze większe pieniądze udało się pozyskać z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Łącznie to ponad 978 mln zł.

Czy studenci, choć na co dzień korzystają z efektów uczelnianych inwestycji dofinansowanych z Unii Europejskiej, wiedzą dużo na jej temat? Na to pytanie chce odpowiedzieć Urząd Marszałkowski, organizując konkurs dla żaków. Olimpiada wiedzy o Funduszach Europejskich, bo tak oficjalnie nazywa się ten konkurs, ruszy 7 października. Do 18 października będzie trwała akcja informacyjno-promocyjna w szkołach wyższych z regionu, zarówno tych publicznych, jak i prywatnych.

Następnie, przyjdzie czas (do 24 października) na zgłaszanie się do rywalizacji (jednym z warunków zakwalifikowania się do Olimpiady jest ważna legitymacja studencka lub indeks). Za przyjmowanie zgłoszeń       będzie odpowiadała firma Modart z Lublina, która wygrała przetarg na organizację konkursu. Trzeba wysłać je mailem na adres: olimpiada@modart.com.pl z dopiskiem w tytule wiadomości Olimpiada Wiedzy. Po części formalnej ruszą eliminacje (między 4 a 11 listopada).

Aby uczelnia mogła przystąpić do gry, musi zgłosić się z niej min. 10 dwuosobowych zespołów. Maksymalnie z jednej szkoły wyższej udział w konkursie może potwierdzić 30 duetów. „Olimpijczyczy" będą mieli do rozwiązania test z 30. pytaniami o Unii Europejskiej, funduszach unijnych i Regionalnym Programie Operacyjnym. Do kolejnej fazy konkursu awansuje jedna drużyna z każdej uczelni.

Najlepsze zespoły z eliminacji spotkają się w dwóch półfinałach, które odbędą się w otwartym niedawno Inkubatorze Medialno-Artystycznym na UMSC. Jego powstanie było możliwe dzięki wsparciu z RPO. Formuła półfinałowych i finałowych zmagań przypomina zasady popularnego programu TVP „1 z 10". W pierwszej części półfinału prowadzący zadaje wszystkim zespołom po 2 pytania. Dalej przechodzą drużyny, które zachowały min. 2 szanse. W dalszej części, po udzieleniu poprawnej odpowiedzi, zawodnicy wyznaczają do odpowiedzi swoich konkurentów lub pytanie „biorą na siebie". Półfinał kończy się w momencie, gdy w grze pozostaną 3 najlepsze duety, które automatycznie zameldują się w finale.

W finałowej rozgrywce dojdzie do pojedynku 6 drużyn, które wygrały swoje półfinały (po 3 zespoły z każdego półfinału). Miejscem zmagań będzie ponownie Inkubator Medialno-Artystyczny. Zwycięzcą Olimpiady Wiedzy o Funduszach Europejskich zostanie drużyna, która na swoim koncie zgromadzi najwięcej punktów i zachowa przynajmniej jedną szansę.

Na uczestników zabawy czekają atrakcyjne nagrody. Finaliści otrzymają m.in. dyski zewnętrzne i nagrody pieniężne. Upominki trafią też do wszystkich półfinalistów. Przygotowane zostaną również niespodzianki dla ekip, które najlepiej rozwiążą test eliminacyjny. Dodatkowo do uczelni, której studenci okażą się najlepsi w całym konkursie, trafi 5 000 zł.

Pomysłodawcą Olimpiady Wiedzy o Funduszach Europejskich oraz fundatorem nagród jest Urząd Marszałkowski, który ponosi również koszty organizacji wydarzenia. W sumie wydatki wyniosły 227 tys. zł. Pokryją je środki z części budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczonej na promocję programu.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na www.rpo.lubelskie.pl.

O co walczą studenci?

 • każdy uczestnik konkursu dostanie na starcie koszulkę z satyrycznym rysunkiem Henryka Sawki nawiązującym do Olimpiady i RPO oraz smycz reklamową z identyfikatorem,
 • 10 drużyn (z każdej uczelni), które najlepiej rozwiążą test eliminacyjny, otrzymają zestawy gadżetów,
 • każdy z półfinalistów będzie mógł posłuchać muzyki na nowym odtwarzaczu mp3/mp4,
 • wszyscy finaliści dostaną dysk zewnętrzny oraz nagrodę finansową:

- I miejsce: 2 x 3 000 zł

- II miejsce: 2 x 1 500 zł

- III miejsce: 2 x 1 000 zł

- IV, V i VI miejsce: 2 x 500 zł

 • Ponadto uczelnia reprezentowana przez zwycięski duet otrzyma 5 000 zł, które będzie mogła przeznaczyć na cele dydaktyczne.

Konkursowe kalendarium:

 • 7-18 października: akcja informacyjno - promocyjna na uczelniach,
 • 14-24 października: zgłoszenia i rejestracja uczestników konkursu,
 • 25-30 października: poinformowanie zakwalifikowanych osób o miejscu i terminach kolejnych etapów olimpiady,
 • 4-14 listopada: eliminacje w szkołach wyższych, z których do konkursu przystąpiło
  min. 10 dwuosobowych zespołów,
 • 22 listopada: półfinały i finał Olimpiady Wiedzy o Funduszach Europejskich oraz wręczenie nagród,
 • do 10 grudnia: rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

Ciąg dalszy konsultacji społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020
3.10.2013

Rusza II etap konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. Dokument pod ocenę mieszkańców regionu przekazał Zarząd Województwa Lubelskiego. Konsultacje potrwają 51 dni, od 3 października do 22 listopada.

Władze województwa podzieliły konsultacje społeczne przyszłego programu regionalnego na dwa etapy. Pierwszy już się zakończył. Trwał od 2 lipca do 16 sierpnia. W tym czasie do Urzędu Marszałkowskiego trafiło 65 formularzy i 17 pism z ponad 150. uwagami do dokumentu. Kto wtedy nie zdążył wypowiedzieć się na jego temat, będzie miał jeszcze jedną szansę.

3 października wystartowała druga tura konsultacji. Może wziąć w nich udział każdy zainteresowany. Do zapoznania się z treścią nowego Regionalnego Programu Operacyjnego i zgłaszania uwag oraz opinii do dokumentu zapraszamy w szczególności przedsiębiorców, samorządy lokalne, przedstawicieli administracji rządowej, w tym ministerstw i organizacje pozarządowe.

Aby zdanie o nowym RPO było ważne, trzeba zgłosić je do 22 listopada na specjalnym, elektronicznym formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej www.npf.rpo.lubelskie.pl link zewnętrzny (zakładka „Konsultacje dokumentów").

Podczas drugiej odsłony konsultacji społecznych, Urząd Marszałkowski zorganizuje 10 spotkań, poświęconych przyszłemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu. Pierwsze odbędzie się 3 października w Urzędowie. Jego uczestnikami będą osoby reprezentujące instytucje, organizacje i firmy z powiatów kraśnickiego oraz opolskiego. Kolejne zaplanowano w:

 1. Głusku,
 2. Nieliszu,
 3. Ludwinie,
 4. Łaszczowie,
 5. Żyrzynie,
 6. Biłgoraju,
 7. Rudej Hucie,
 8. Borkach,
 9. Milanowie.

Formuła polega na organizowaniu spotkań w małych miejscowościach. W każdym spotkaniu wezmą udział przedstawiciele dwóch powiatów z regionu. W efekcie konsultacje obejmą całe województwo.

Na spotkaniach omówiony zostanie projekt Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Dodatkowo zaprezentowane zostaną szczegóły dotyczące procesu programowania nowej perspektywy Unii Europejskiej oraz zmian w stosunku do obecnego okresu unijnej pomocy w zakresie zasad finansowania, które będą obowiązywać państwa członkowskie w kolejnych siedmiu latach.

Konsultacje to także okazja do rozpoczęcia dyskusji na temat planów samorządu województwa dotyczących sposobu wdrażania programu oraz propozycji założeń na temat realizacji projektów.

Zarząd Województwa ma nadzieję, że dzięki szerokim konsultacjom z udziałem wielu różnych środowisk i partnerów, wspólnie uda się stworzyć szyty na miarę Lubelszczyzny, program regionalny, który pozwoli na rozwiązanie przynajmniej części problemów z jakimi boryka się województwo lubelskie. Z drugiej strony władze samorządowe liczą, że wykorzystany zostanie potencjał regionu oraz stworzone zostaną warunki do jego dalszego rozwoju.

W sumie czas przewidziany na konsultacje społeczne projektu nowego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie 97 dni, czyli ponad 3 miesiące (I etap konsultacji: 46 dni; II etap konsultacji: 51 dni). Tym samym będzie on dłuższy o 62 dni od ustawowego terminu konsultacji, który trwa 35 dni.

Wszystkie uwagi, zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną szczegółowo przeanalizowane. Jeśli okażą się zasadne, zostaną wzięte pod uwagę w dalszych pracach nad kształtem ostatecznej wersji projektu RPO 2014-2020.

Miedzy 18 a 22 listopada, planujemy organizację konferencji podsumowującej przebieg konsultacji społecznych, których przeprowadzenie jest obowiązkiem władz województwa. O jej dacie poinformujemy na stronie internetowej www.npf.rpo.lubelskie.pl link zewnętrzny.


Zwiedzaj i zgarniaj nagrody
5.08.2013

Trwa wakacyjny konkurs, w którym nagradzamy za zwiedzanie nowych atrakcji i miejsc turystycznych wspartych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadanie jest proste. Podróżujesz, zbierasz pieczątki i wygrywasz z RPO.

15 lipca br. ruszył konkurs dla miłośników turystyki, pn. „Podróżujesz, stemplujesz, wygrywasz z RPO", w którym mieszkańcy Lubelszczyzny łączą wolny czas z odkrywaniem na nowo najciekawszych miejsc naszego regionu.

W punktach informacji turystycznej, lokalnych organizacjach turystycznych oraz miejscach dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego, biorących udział w konkursie, czekają specjalne paszporty. Wystarczy zebrać minimum 8 pieczątek w swoim paszporcie i w zabawny sposób opisać najciekawsze miejsce wsparte z RPO, aby zakwalifikować się do walki o nagrody.

Konkurs, dzięki reklamie radiowej, promocji w internecie oraz akcji plakatowania w największych miast województwa, tj. Lublinie, Puławach, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, stał się popularny wśród turystów i mieszkańców województwa. Rozdaliśmy już kilka tysięcy paszportów i map. Od 1 września można będzie przesyłać uzupełnione pieczęciami paszporty do siedziby firmy Modart z Lublina, która na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego, nadzoruje konkurs.

Dane kontaktowe:

MODART OUTDOOR, ul. Romera 15, 20-487 Lublin

tel./fax: (81) 747 88 55, (81) 747 99 55

tel. kom.: 517 805 077, 502 267 567

Jesteśmy obecni na największych imprezach plenerowych w regionie, gdzie przybliżamy odwiedzającym je gościom wiedzę dotyczącą Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. Nasz mobilny punkt był już na:

- koncercie zespołów z Chin i Gruzji w Białej Podlaskiej,

- festiwalu „Eurofolk" w Zamościu,

- imprezie „W Eterze i Plenerze" w Parczewie,

- festiwalu „Dwa Brzegi" w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą,

- Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie.

W każdym z tych miejsc organizowaliśmy zabawy związane z RPO. Specjalnie dla najmłodszych przygotowaliśmy miejsce do malowania, olbrzymie puzzle i wiele innych atrakcji. Uczestnicy konkursów mają szanse na nagrodę w postaci drobnych upominków.

Do końca wakacji punkt RPO odwiedzi jeszcze:

- Carnaval Sztuk Mistrzów, 9 sierpnia (Stare Miasto, punkt otwarty w godzinach 15.00 - 19.00)

- Jarmark Jagielloński, 16 sierpnia (Stare Miasto, punkt otwarty w godzinach 15.00 - 19.00)

- Chmielaki, 24 sierpnia (punkt otwarty będzie w godzinach 14.00 - 18.00)

Paszporty z mapą miejsc, które warto odwiedzić można odebrać:

 • w punktach informacji turystycznej:

1. Punkt informacyjny RPO WL - Urząd Marszałkowski

ul. Stefczyka 3B, Lublin

2. Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej

ul. Jezuicka 1/3, Lublin

3. Centrum Promocji Województwa Lubelskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 41, Lublin

4. Centrum Informacji Turystycznej

ul. Warszawska 11, Biała Podlaska

5. Informacja Turystyczna Chełm

ul. Lubelska 63, Chełm

6. Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej

ul. Rynek Wielki 13, Zamość

7. Powiatowy Ośrodek Informacji Turystycznej

ul. Kościuszki 41/43, Biłgoraj

8. Centrum Informacji Turystycznej Powiatu Ryckiego

ul. 15. P.P. „Wilków" 3, Dęblin

9. Punkt Informacji Turystycznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej

ul. Parkowa 8, Dorohusk

10. Punkt Informacji Turystycznej przy Urzędzie Gminy

ul. Szkolna 12, Drelów

11. Punkt Informacji Turystycznej przy Domu Kultury

ul. I Armii Wojska Polskiego 3, Dubienka

12. Punkt Informacji Turystycznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej

ul. Kościelna 4, Firlej

13. Transgraniczne Centrum Informacji Turystycznej

ul. 3 Maja 15, Hrubieszów

14. Punkt Informacji Turystycznej

ul. Zamoyskiego 59, Janów Lubelski

15. Punkt Informacji Turystycznej w Miejskim Ośrodku Kultury

ul. Kościuszki 37A, Józefów

16. Centrum Informacji Turystycznej

Rynek 27, Kazimierz Dolny

17. Punkt Informacji Turystycznej

ul. Tomaszowska 25, Krasnobród

18. Lokalne Centrum Informacji Turystycznej

al. Jana Pawła II 95a, Łęczna

19. Punkt Informacji Turystycznej

Al. Kasztanowa 2, Nałęczów

20. Punkt Informacji Turystycznej

ul. Kościelna 30, Parczew

21. Biuro Informacji Turystycznej PTTK

ul. Czartoryskich 8, Puławy

22. Radzyński Ośrodek Kultury i Rekreacji

ul. Jana Pawła II 4, Radzyń Podlaski

23. Punkt Informacji Turystyczno-Kulturowej

ul. Jana Pawła II 2, Radzyń Podlaski

24. Gminne Centrum Informacji

Rynek 14, Sławatycze

25. Punkt Informacji Turystycznej

ul. Tomaszowska 100, Susiec

26. Punkt Informacji Turystycznej

ul. Kościelna 9, Tomaszów Lubelski

27. Punkt Informacji Turystycznej

ul. Rynek 4, Włodawa

28. Punkt Informacji Turystycznej w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

21-480 Okrzeja

29. Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji

ul. Słowackiego 2, Zwierzyniec

30. Punkt Informacji Turystycznej

ul. Łukasińskiego 2e, Zamość

 • w lokalnych organizacjach turystycznych w całym województwie:

1. Lokalna Organizacja Turystyczna Kraina Lessowych Wąwozów

ul. Kasztanowa 2, Nałęczów

2. Lokalna Organizacja Turystyczna Powiśle

ul. Rynek 12, Dęblin

3. Lokalna Organizacja Turystyczna „Zamość i Roztocze"

ul. Rynek Wielki 4, Zamość

4. Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze"

ul. Królewska 1, Tomaszów Lubelski

5. Lubelska Lokalna Organizacja Turystyczna

ul. Krótka 4, Lublin

6. Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński"

ul. Skłodowskiej 5, Lublin

 • w miejscach dofinansowanych z RPO, które biorą udział w konkursie:

1. Państwowe Muzeum Martyrologii na Majdanku

Droga Męczenników Majdanka 67, Lublin

2. Zamek Lubelski

ul. Zamkowa 9, Lublin

3. Muzeum „Piwnica Pod Fortuną"

ul. Rynek 8, Lublin

4. Muzeum Wsi Lubelskiej

Aleja Warszawska 96, Lublin

5. Podbrygidkowski Zespół Klasztorny

ul. Narutowicza 6, Lublin

6. Zespół dworsko-parkowy w Romanowie

Romanów 25, Sosnówka

7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Całoroczny Stok Narciarski, Międzyrzec Podlaski

8. Muzeum Sztuki Złotniczej

ul. Zamkowa 2, Kazimierz Dolny nad Wisłą

9. Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa

Sekcja Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej

ul. Opolska 2, Karczmiska

10. Ogród zoologiczny

Szczebrzeska 12, Zamość

11. Muzeum Zamojskie

ul. Ormiańska 30, Zamość

12. Gminny Ośrodek Kultury

ul. Zgoda 10A, Wisznice

13. Kamienny Las (Punkt Informacji Turystycznej)

ul. Kolejowa 1, Lubycza Królewska

 • na stoiskach promocyjnych w czasie wybranych imprez plenerowych,
 • paszporty można również pobrać w wersji elektronicznej ze strony www.rpo.lubelskie.pl i wydrukować.

Rusza tegoroczna kampania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
31.07.2013

1 sierpnia br. startuje kampania wizerunkowo-promocyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL). Dzięki niej dowiemy się, jak wydano na Lubelszczyźnie 4,9 miliarda złotych, pochodzących z RPO. Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy mieszkańców województwa na temat funduszy europejskich, z których nasz region korzystał przez ostatnie 7 lat.

Kampania ma charakter regionalny i potrwa do końca października 2013 roku. Jest adresowana przede wszystkim do osób młodych, powyżej 25 roku życia oraz obecnych i przyszłych beneficjentów środków unijnych.

W kampanii zostaną wykorzystane trzydziestosekundowe spoty emitowane w TVP Lublin i w kinach w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Puławach oraz Zamościu. Na ulicach miast Lubelszczyzny pojawi się 100 billboardów. Zdjęcia, które zobaczymy w spocie, zostały zrealizowane w Porcie Lotniczym Lublin S.A. w Świdniku, przed Pałacem Czartoryskich w Puławach, na ulicy Jana Pawła II w Lublinie oraz w lubelskiej drukarni Comernet. Wszystkie te miejsca łączą fundusze europejskie z RPO WL.

Kampania odpowiada na pytanie, na co wydano 4,9 miliarda złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego, pokazując kilka z przeszło 2 300 inwestycji, które otrzymały pomoc z Unii Europejskiej. Dzięki tym środkom wybudowano m.in. lotnisko w Świdniku, zmodernizowano drogi w całym regionie i odnowiono zabytki. Z unijnego wsparcia skorzystali również przedsiębiorcy, którzy łącznie zrealizowali ponad 1 700 różnych przedsięwzięć z udziałem RPO. Kampania skupia naszą uwagę na efektach programu, czyli tysiącach mniejszych i większych projektów, z którymi jako mieszkańcy Lubelszczyzny, stykamy się na co dzień.

Kampanię uzupełniają działania promocyjne w Internecie, m.in. w wybranych serwisach lokalnych i ogólnopolskich, na portalu YouTube oraz Facebooku, gdzie dla fanów RPO WL przygotowano konkursy z nagrodami. Jednocześnie wyemitowane zostaną spoty radiowe, które będzie można usłyszeć w pięciu lokalnych rozgłośniach oraz spoty na ekranach LCD w pojazdach komunikacji miejskiej (w Białej Podlaskiej, Chełmie, Puławach, Lublinie i Zamościu), a także w wybranych marketach. Dodatkowo w kinach, w których widzowie obejrzą spot kampanii, przed seansami rozdamy 60 tysięcy samochodowych zawieszek zapachowych w kształcie Buźki, cichej bohaterki kampanii, która jest obecna niemal we wszystkich jej działaniach.

Realizacja przynajmniej jednej kampanii promującej Regionalny Program Operacyjny jest corocznym obowiązkiem Zarządu Województwa. Tego oczekuje Komisja Europejska. Oznacza to, że w ciągu 7 lat trwania RPO władze województwa muszą przygotować 7 kampanii medialnych promujących fundusze unijne. Kampanie powinny docierać do szerokiej grupy odbiorców i wykorzystywać różne formy komunikacji (billboardy, audycje radiowe, emisje w kinach, mailing itp.). Te wymogi wpływają na koszty. Na tegoroczną kampanię (w tym przede wszystkim zakup mediów i powierzchni reklamowych) Urząd Marszałkowski wyda 675 270,00 zł brutto. Środki w całości pochodzą z części budżetu RPO zarezerwowanej na promocję programu.

Kampanię przygotowała Agencja Marketingowa Don Brando z Lublina.

Przydatne linki:

- link do strony internetowej kampanii: http://www.rpo.lubelskie.pl/kampania2013/

- link do spotu promocyjnego na You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=X1SWXYaFK_Q link zewnętrzny

- link do spotu promocyjnego na You Tube (Full HD): http://www.youtube.com/watch?v=qnsVpShWn8c link zewnętrzny

- link do profilu RPO WL na Facebooku: https://www.facebook.com/rpowl link zewnętrzny


Wiemy, jak będzie wyglądał nowy Regionalny Program Operacyjny
18.07.2013

Zarząd Województwa zatwierdził wstępny projekt nowego Regionalnego Programu Operacyjnego. Z dokumentu dowiemy się, na co będą wydawane fundusze europejskie w latach 2014-2020 w województwie lubelskim. Równocześnie rozpoczęto jego konsultacje społeczne. - Pamiętajmy jednak, że to projekt, który może jeszcze ulec zmianie - podkreślił na dzisiejszej konferencji prasowej Marszałek Krzysztof Hetman.

To będzie zupełnie inny program, niż Regionalny Program Operacyjny, który znamy od 7 lat. Pod nazwą Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 kryją się pieniądze z dwóch unijnych funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowy program będzie więc dwufunduszowy, co oznacza że będziemy mogli, tak jak dotychczas, finansować z niego projekty „twarde", głównie infrastrukturalne (np. budowę dróg, oczyszczalni ścieków, kanalizacji itp.), a dodatkowo inwestować w człowieka. Chodzi o tzw. „miękkie" przedsięwzięcia, np. podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców regionu oraz wsparcie zatrudnienia, które do tej pory były dotowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Środki z przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego będą wydawane w 10 obszarach, które fachowo określamy jako osie priorytetowe. Jeśli porównamy budżet RPO do portfela, to priorytety możemy potraktować, jako jego „przegródki", między które zostaną podzielone fundusze z programu regionalnego. Decyzję władz województwa, o tym na jakie priorytety przeznaczyć więcej, a na jakie mniej pieniędzy, ograniczały limity nałożone przez Komisję Europejską (tzw. fing-rencingi). Komisja wymaga np., aby 50% puli z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczyć na innowacje, przedsiębiorczość, technologie informacyjno-komunikacyjne (m.in. dostęp do Internetu) i energię odnawialną. W sumie, aż 80% funduszy w przyszłym RPO, zostało rozdzielonych w oparciu o zasadę ring-fencing.

Gdzie ulokowano najwięcej? M.in. w innowacyjność firm, energię odnawialną oraz wsparcie dla bezrobotnych. Szczegółowy podział środków znajduje się we wstępnym projekcie RPO 2014-2020, dostępnym na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego [link]. Utrzymany zostanie maksymalny, 85% próg dofinansowania. Przedsiębiorcy obok bezzwrotnych dotacji, w znacznie większym stopniu, będą mogli korzystać z kredytów i pożyczek. Marszałek podkreślił, że w przyszłym programie nacisk położony będzie na efektywność ekonomiczną projektów wspartych z RPO. - Chcemy, aby relacja między kosztami, jakie wiążą się z powstaniem unijnych inwestycji, a uzyskiwanymi przez nie efektami, także finansowymi, była dodatnia. Projekty muszą być po prostu opłacalne - wyjaśnił.

Nowością są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. To pomysł Komisji Europejskiej na rozwój miast, który polega na dotowaniu największych ośrodków miejskich, czyli miast wojewódzkich i powiązanych z nimi gmin (tzw. obszarów funkcjonalnych), które są motorem napędowym rozwoju regionów. Fundusze na projekty tzw. ZITów będą pochodziły głownie z RPO. - Mniejsze miasta również będą mogły ubiegać się o środki europejskie z RPO - zaznaczył Krzysztof Hetman. Na Lubelszczyźnie powstanie ZIT Lublin. Na swoje projekty miasto będzie miało zarezerwowane 4,5% z ogólnej puli, jaką będzie dysponował Regionalny Program Operacyjny 2014-2020. Stolica województwa będzie mogła również sięgnąć po więcej pieniędzy w konkursach o dodacje.

Marszałek wspomniał także o Obszarach Strategicznej Interwencji. Są to obszary, które wymagają większego wsparcia. W naszym regionie będzie ich siedem, wśród nich np. tereny przygraniczne. Wyznaczaliśmy je w miejscach gdzie mamy do czynienia z jakimś problemem lub potencjałem. Krótko mówiąc, chodzi o tzw. terytorializację. Środki europejskie muszą docierać wprost do jakiegoś obszaru, np. kilku gmin lub powiatu/ów i ma pomagać w rozwiązaniu konkretnych problemów lub rozwijaniu potencjałów w tych gminach lub powiatach.

Łącznie z ujrzeniem światła dziennego, wstępny projekt programu został poddany konsultacjom społecznym. W praktyce oznacza to, że każdy może zgłosić uwagi do dokumentu. Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz i przesłać go na adres konsultacje-rpo2014-2020@lubelskie.pl do 16 sierpnia. Więcej informacji na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego [link].


UWAGA! Wracają paszporty. Podróżuj, zbieraj pieczątki z ciekawych miejsc i wygrywaj z RPO
15.07.2013

15 lipca br. rusza konkurs dla miłośników turystyki, pn. Podróżujesz, stemplujesz, wygrywasz z RPO. Przez zabawę chcemy zachęcić mieszkańców Lubelszczyzny do spędzenia wolnego czasu w naszym regionie i przekonać ich, że fundusze europejskie naprawdę zmieniają województwo lubelskie.

Do konkursu zapraszamy osoby w różnym wieku: dzieci do 12 lat, dorosłych oraz seniorów 55+.

Dla wszystkich przygotowaliśmy specjalne paszporty, które uczestnicy konkursu będą musieli mieć przy sobie odwiedzając wybrane miejsca i atrakcje, wsparte z Regionalnego Programu Operacyjnego. W każdym otrzymają pieczątkę, dokładnie tak jak na granicy.

Paszporty z mapą miejsc, które warto odwiedzić można odebrać:

 • w punktach informacji turystycznej,
 • w lokalnych organizacjach turystycznych w całym województwie,
 • w miejscach dofinansowanych z RPO, które biorą udział w konkursie,
 • na stoiskach promocyjnych w czasie wybranych imprez plenerowych,
 • oraz pobrać w wersji elektronicznej ze strony www.rpo.lubelskie.pl i później wydrukować.

Każdy posiadacz paszportu od 15 lipca do 30 września 2013r. może odwiedzać miejsca wymienione w paszporcie i zbierać pieczątki potwierdzające przybycie. Paszporty będą stemplowane w kasach biletowych, punktach informacji turystycznej i lokalnych organizacjach turystycznych. Ich adresy będzie można znaleźć w paszporcie.

Na koniec, aby walczyć o nagrody, należy przesłać uzupełniony i podpisany paszport z minimum 8. pieczątkami łącznie z krótkim, zabawnym opisem zapraszającym mieszkańców województwa do odwiedzenia miejsca, które najbardziej podobało się uczestnikom konkursu. Na paszporty czekamy od 1 września do 20 października br. Zbierze je firma Modart z Lublina (ul. Romera 15), organizator konkursu wybrany w przetargu przez Urząd Marszałkowski.

Wśród podróżników z każdej kategorii wiekowej wyłonieni zostaną zwycięzcy, którzy otrzymają nagrody główne, za 1, 2 i 3 miejsce. Ponadto 20. osób, które jako pierwsze prześlą uzupełniony paszport z minimum 8. pieczątkami oraz 20. pierwszych osób, które przęślą paszport ze wszystkimi pieczątkami otrzyma dodatkowe niespodzianki. Wśród upominków przygotowaliśmy m.in.: rowery, hulajnogi, kijki do nordic walking, pobyty w SPA i wiele innych.

Konkursowi towarzyszy akcja promocyjna na plakatach, w Internecie, radiu oraz na stoiskach promocyjnych największych imprez plenerowych w naszym województwie, np. Jarmarku Folkloru w Białej Podlaskiej (16 lipca), Festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym (27 lipca), Carnavalu Sztuk Mistrzów (8 sierpnia) i Jarmarku Jagiellońskim (16 sierpnia) w Lublinie oraz tradycyjnych Chmielakach w Krasnymstawie (23 sierpnia).

Miejsca, w których można zdobyć pieczątkę:

1. Lublin:
- Państwowe Muzeum na Majdanku
- Zamek Lubelski
- Muzeum "Piwnica Pod Fortuną"
- Muzeum Wsi Lubelskiej
- Podbrygidkowski Zespół Klasztorny w Lublinie

2. Romanów (gm. Sosnówka)
-  Zespół dworsko – parkowy w Romanowie – siedziba Muzeum J.I. Kraszewskiego

3. Międzyrzec Podlaski
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (w miejscu, gdzie realizowany jest projekt całorocznego stoku narciarskiego)

4. Puławy:
- Pałac Książąt Czartoryskich i Świątynia Sybilli

5. Kazimierz Dolny:
- Muzeum Sztuki Złotniczej
- Zespół Zamkowy w Kazimierzu Dolnym

6. Opole Lubelskie:
- Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa

7. Hrubieszów:
- Gotania

8. Zamość:
- ZOO
- Muzeum Zamojskie – podziemna trasa turystyczna w piwnicach ratuszowych

9. Józefów:
- Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego (gm. Józefów)

10. Lubycza Królewska:
- Kamienny Las na Roztoczu

11. Dolina Zielawy

12. Włodawa - Okuninka

13.  Zwierzyniec
- zabytkowy układ wodno – pałacowy


„RPO w kalejdoskopie", czyli wakacyjny konkurs dla amatorów fotografi
9.07.2013

Wystarczy pasja do fotografii i dobra orientacja w projektach dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego, a 3 000 zł może być Twoje! Szczegóły na: www.rpowkalejdoskopie.pl.

Regionalny Program Operacyjny to ponad 2 000 inwestycji. Końcowa faza realizacji programu jest doskonałą okazją do pokazania mieszkańcom Lubelszczyzny, co zmieniło się w naszym regionie dzięki funduszom europejskim. Taki właśnie cel przyświeca organizowanemu przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego konkursowi, pt. „RPO w kalejdoskopie". I etap konkursu ruszył 8 lipca i potrwa do 17 lipca.

Do wakacyjnej zabawy zapraszamy fotografów-amatorów, przed którymi postawiliśmy zadanie - wykonanie jednego zdjęcia wybranej inwestycji wspartej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Zdjęcie można zgłosić do jednej z trzech wybranych kategorii: Przedsiębiorczość i nauka; Środowisko, zielona energia i transport oraz Kultura, sport i turystyka. W każdej z nich może być maksymalnie 50 fotografii.

 - Prawie każdy z nas ma w domu aparat fotograficzny, którym robi zdjęcia podczas wakacji, czy innych wyjazdów rodzinnych. Regionalny Program Operacyjny to tysiące zrealizowanych inwestycji, z którymi stykamy się każdego dnia, stąd pomysł, aby połączyć przyjemne z pożytecznym. Wystarczy zrobić ciekawe zdjęcie, wskazać projekt z RPO, którego dotyczy i wygrać profesjonalne warsztaty fotograficzne, a nawet 3 000 zł - przekonuje Marek Kowalski, zastępca Dyrektora w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wszystkie zgłoszone do konkursu zdjęcia będzie można zobaczyć na stronie www.rpowkalejdoskopie.pl link zewnętrzny.

Na podstawie liczby głosów oddanych przez internautów (w ciągu 2 tygodni, od 22 lipca), poznamy laureatów trzech najpopularniejszych zdjęć w każdej kategorii. W nagrodę ich autorzy wezmą udział w „Photo Day" (10 sierpnia), czyli profesjonalnych warsztatach fotograficznych techniką „Camera Obscura" (fotografia otworkowa) połączonych z sesjami w Muzeum Lubelskim oraz Muzeum Wsi Lubelskiej. Wybór tych miejsc nie był przypadkowy. Łączą je środki unijne z RPO. Zadaniem uczestników „Photo Day" będzie wykonanie zdjęć na Zamku i Muzeum Wsi Lubelskiej. Następnie każdy z nich wybierze swoją najlepszą fotografię i zgłosi ją do rundy finałowej. Podobnie jak w pierwszym etapie, o zwycięstwie zdecydują głosy internautów. Zwycięzcę poznamy 26 sierpnia. Wyniki będzie można zobaczyć na stronie konkursu.

Laureat I miejsca otrzyma nie tylko nagrodę główną w wysokości 3 000 zł, ale także zrobione przez niego zdjęcie znajdzie się na 45 billboardach w największych miastach regionu. Osoby z II i III miejsca otrzymają odpowiednio 2 000 zł i 1 000 zł. Niespodzianki nie ominą też 100 najaktywniejszych głosujących.

Konkursowi towarzyszy akcja promocyjna na 45 billboardach w województwie, w lokalnych rozgłośniach radiowych oraz Internecie.


Unijne fundusze na „zieloną energię". W regionie powstanie pierwsza farma fotowoltaiczna
7.06.2013

27 gmin i samorządowych spółek otrzymało środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycje wykorzystujące energię odnawialną. O dotację nie było łatwo. W konkursie startowało 117 samorządów i należących do nich przedsiębiorstw, które walczyły o 147,5 mln zł. Wszystkie wnioskowały jednak o 4-krotnie więcej pieniędzy.

Najlepszy wynik (100 punktów na 100 możliwych) i pierwsze miejsce na liście dofinansowanych projektów zajęła spółka Energia Dolina Zielawy. Założyło ją 5 samorządów (Wisznice, Rossosz, Podedwórze, Sosnówka i Jabłoń) należących do porozumienia Dolina Zielawy (liderem są Wisznice). Spółka z pomocą środków europejskich chce uruchomić pierwszą w naszym województwie farmę fotowoltaiczną o mocy 1,4MW. Farma powstanie w miejscowości Curyn (gmina Wisznice, powiat bialski). Będzie produkowała energię elektryczną, pozyskiwaną z promieni słonecznych, którą samorządy planują później sprzedawać. Zarobione w ten sposób pieniądze zasilą ich budżety. Farma zapewni także większe bezpieczeństwo energetyczne gmin Doliny Zielawy, przez ich częściowe uniezależnienie od komercyjnych dostawców prądu.

Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego trafią też do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie. MPWiK wykorzysta je na zakup dwóch nowych zespołów prądotwórczych o mocy 843KW każdy, które zastąpią wysłużone urządzenia. Inwestycja zwiększy możliwości wykorzystania biogazu z oczyszczalni ścieków Hajdów do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

Wśród pozostałych, dofinansowanych projektów, przeważają przedsięwzięcia dotyczące montażu popularnych na Lubelszczyźnie, kolektorów słonecznych.

Przypomnijmy. Do konkursu zgłosiło się 117 samorządów i przedsiębiorstw, których udziałowcami są gminy. W praktyce o dotacje na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych rywalizowało więcej samorządów, ponieważ w kilku przypadkach gminy połączyły siły i wspólnie starały się o środki z RPO. Wartość wszystkich wniosków przekraczała 800 mln zł. Na ich dofinansowanie urząd musiałby przeznaczyć przeszło 659 mln zł. To 8 razy więcej niż miał pierwotnie do dyspozycji (80 mln zł). Ostatecznie pieniędzy jest więcej. W 2012r. Zarząd Województwa wygospodarował w budżecie RPO 67,5 mln zł, które teraz zasiliły pulę konkursu. Obecnie jest w niej 147,5 mln zł. Część tej kwoty (konkretnie 8 mln zł) jest zarezerwowana na ewentualną procedurę odwoławczą i zostanie „uwolniona" po jej zakończeniu. Oznacza to, że jeszcze kilka gmin lub spółek będzie mogło liczyć na unijną pomoc w realizacji swoich projektów.

Zakończony właśnie konkurs zorganizowano dzięki m.in. nagrodzie z Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW), za sprawne wykorzystywanie funduszy unijnych w regionie oraz wolnym środkom w RPO. Był to drugi konkurs na dofinansowanie inwestycji związanych z „zieloną energią" w Regionalnym Programie Operacyjnym. Pierwszy, władze województwa ogłosiły w 2010r. Pieniędzy wystarczyło na 10 projektów. Jednak, także w tym przypadku, środki z KRW i dodatkowo oszczędności po przetargach pozwoliły na wsparcie 3 inwestycji z listy rezerwowej.


Znamy propozycje priorytetów nowego Regionalnego Programu Operacyjnego
15.04.2013

 Zarząd Województwa Lubelskiego przedstawił wstępną listę obszarów, które będą wspierane z Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014-2020. W sumie jest ich 8, czyli mniej niż w obecnym RPO. Zmieni się też sposób ich finansowania. Część będzie wspierana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, część z Europejskiego Funduszu Społecznego, a pozostałe z obu funduszy jednocześnie.

Znamy coraz więcej szczegółów przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wiadomo już, że nowy RPO będzie programem dwufunduszowym, łączącym w swoim budżecie środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)*. To oznacza, że będziemy mogli, tak jak dotychczas, finansować z niego projekty infrastrukturalne (np. budowę dróg, oczyszczalni ścieków, kanalizacji itp.) i dodatkowo inwestować w człowieka. Chodzi np. o podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców regionu oraz wsparcie zatrudnienia, które do tej pory były dotowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

Aktualnie trwają też rozmowy i konsultacje na temat wysokości środków, które będą dostępne w Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2014-2020. Ostatecznej sumy, jaka trafi do naszego regionu, jeszcze nie znamy, ale jest niemal pewne, że będziemy mieli do dyspozycji więcej pieniędzy niż w trwającym RPO.

Teraz przyszedł czas na wskazanie obszarów, które będą mogły liczyć na zastrzyk unijnej gotówki z nowego programu regionalnego. Władze województwa zaproponowały, aby było ich 8 (w obecnym programie jest 9). Przypominają one „przegródki" w portfelu, między które zostaną podzielone fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego. Nowością jest sposób finansowania tych obszarów. Projekt ZWL zakłada, że pięć z nich będzie dotowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dwa będą współfinansowane z obu funduszy, a tylko jeden będzie wspierany wyłącznie z Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w tabeli). To na razie wstępna koncepcja, która może ulec zmianie.

Nr

Obszar wsparcia

Źródło finansowania

EFRR

EFS

1.

Konkurencyjność przedsiębiorstw i innowacje

38%

-

2.

Energia przyjazna środowisku

12%

-

3.

Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

16%

-

4.

Mobilność regionalna i ekologiczny transport

17%

-

5.

Przedsiębiorczość i uczenie się przez całe życie

4%

90%

6.

Spójność społeczna

9%

6%

7.

Pomoc techniczna

4%

-

8.

Pomoc techniczna

-

4%

Podział środków miedzy poszczególne obszary nie był przypadkowy. Decyzję Zarządu Województwa, o tym na jakie obszary przeznaczyć więcej, a na jakie mniej pieniędzy, ograniczały limity nałożone przez Komisję Europejską. Komisja wymaga na przykład, aby 50% pieniędzy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczyć na innowacje, przedsiębiorczość i energię odnawialną. Dlatego w dwóch pierwszych obszarach wsparcia zgromadzona została połowa kapitału pochodzącego z puli EFRR w nowym RPO.

Wybrane obszary odpowiadają też tzw. celom tematycznym, o których mówią unijne rozporządzenia. Na ich wsparciu szczególnie zależy Komisji Europejskiej. Są to m.in.: badania naukowe, rozwój technologiczny i rozwój innowacji, wykorzystywanie technologii informatycznych, większa konkurencyjność małych i średnich firm, gospodarka niskoemisyjna (np. odnawialne źródła energii), ochrona środowiska, transport publiczny, promocja zatrudnienia i mobilność pracowników, edukacja, pomoc słabszym i wykluczonym poprzez wspieranie integracji społecznej oraz poprawa sprawności administracji publicznej.

Równolegle z pisaniem programu trwa aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji, w oparciu o które powstaje Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Pieniądze na finansowanie unijnej polityki spójności pochodzą z trzech funduszy: Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Pierwszy z nich finansuje inwestycje infrastrukturalne. W tym jest podobny do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Różnie je jednak skala tych przedsięwzięć. Fundusz Spójności wspiera duże projekty, tj. budowę autostrad i dróg ekspresowych (np. fragment S17 z Piask do Kurowa), tworzenie oczyszczalni ścieków i unowocześnienie sieci kanalizacyjnych (np. rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie), zabezpieczenie przeciwpowodziowe, inwestycje w „zieloną energię" itp.

Z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego również dotowane są projekty infrastrukturalne, ale nie tylko. EFRR powstał z myślą o zmniejszaniu różnic między bogatszymi i biedniejszymi regionami w UE. Dlatego wachlarz jego możliwości jest znacznie szerszy niż FS. Obok budowy dróg, torów, oczyszczalni ścieków i instalacji energii odnawialnej wspiera także przedsiębiorców, innowacje, informatyzację, kulturę oraz turystykę.

Unia dba nie tylko o rozwój regionów i państw, ale także ich mieszkańców i obywateli. Do tego służy jej Europejski Fundusz Społeczny, który koncentruje się na pomocy osobom bezrobotnym, sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy oraz finansuje start we własny biznes. Z kolei osoby pracujące mogą dokształcać się uczestnicząc w studiach i szkoleniach. Pieniądze z EFS trafiają też do uczniów, studentów i doktorantów w postaci stypendiów. Na tym nie koniec. Dzięki tym środkom powstają przedszkola, także w naszym regionie.


Unijne pieniądze dla regionów w latach 2014-2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego odkryło karty
22.02.2013

Podczas spotkania marszałków województw w Białowieży poznaliśmy wstępny podział funduszy europejskich dla regionów na lata 2014-2020. Województwo lubelskie może liczyć na ponad 1,8 mld euro w nowym, dwufunduszowym Regionalnym Programie Operacyjnym. To więcej środków niż mamy obecnie.

W latach 2014-2020 na Lubelszczyznę trafi ponad 1,8 mld euro z Regionalnego Programu Operacyjnego. To wstępna propozycja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zaprezentowana władzom województw na Konwencie Marszałków w Białowieży. Wtorkowe spotkanie rozpoczęło dyskusję nad podziałem funduszy europejskich między poszczególne regiony, które w sumie mają do rozdysponowania prawie 23 mld euro.

Dzieląc unijny tort dla województw, resort rozwoju regionalnego wziął pod uwagę liczbę mieszkańców regionu, dochód PKB na jednego mieszkańca oraz wysokość bezrobocia (tzw. algorytm berliński). Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska przyznała, że „nie znaleźliśmy w ministerstwie takiego sposobu podziału pieniędzy pomiędzy województwa, żeby wszyscy poczuli się jak w raju".

Na liście regionów, które mogą liczyć na największy zastrzyk gotówki z Brukseli znalazło się województwo lubelskie, zajmując 4. miejsce. Przed Lubelszczyzną są tylko województwa śląskie, małopolskie i wielkopolskie. Z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego możemy otrzymać nawet 1,832 mld euro. W tej kwocie mieszczą się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. RPO w latach 2014-2020 będzie więc programem dwufunduszowym. Będziemy mogli, tak jak dotychczas, finansować z niego projekty infrastrukturalne (np. budowę dróg, oczyszczalni ścieków, kanalizacji itp.), a dodatkowo inwestować w człowieka, czyli podnosić wiedzę i kompetencje mieszkańców regionu przez dofinansowanie kursów, szkoleń i studiów, które do tej pory były wspierane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nie są to oczywiście jedyne środki unijne, którymi będziemy mogli dysponować w kolejnych 7 latach. Wiemy już, że kontynuowany będzie specjalny program dla Polski Wschodniej, wspierający 5. słabiej rozwiniętych województw. Osobna pula pieniędzy popłynie na tzw. obszary strategicznej interwencji. Przykładem takich obszarów w naszym województwie są tereny przygraniczne. Podobnie jak w obecnym okresie unijnej pomocy, MRR przewiduje nagrodę dla województw najlepiej wykorzystujących dotacje, czyli podział Rezerwy Wykonania. Samorządy i przedsiębiorcy będą mogli starać się o fundusze nie tylko z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale także z programów krajowych.

Obecny w Białowieży wiceminister rozwoju regionalnego Witold Orłowski podkreślił, że propozycja resortu dopiero otwiera debatę na temat podziału funduszy europejskich dla regionów w przyszłej perspektywie finansowej. Ostateczne decyzje powinny zapaść po konsultacjach z każdym województwem. Przypominamy, że nad przyjęciem ostatecznego kształtu nowego budżetu Unii Europejskiej będzie głosował jeszcze Parlament Europejski. W czasie lutowego szczytu w Brukseli Polska wynegocjowała 72,9 mld euro na politykę spójności.

Twoja opinia
RPOWL na youtube