Polecane wydarzenia

A A A
drukuj23/06/2014 - XX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO

Uprzejmie informujemy, iż XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 odbędzie się 23 czerwca 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie przy ul. Stefczyka 3b.

Przedmiotem obrad posiedzenia będzie przedstawienie Członkom Komitetu m.in:

  • Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 za 2013 rok wraz z informacją o stanie realizacji Programu do końca maja 2014 r. oraz informacją dotyczącą podjętych działań z zakresu ewaluacji RPO WL,
  • informacji nt. zmian w Programie w części dotyczącej rozdziału 4: Plan finansowy,
  • prezentacji dotyczącej wyników negocjacji Umowy Partnerstwa i ich wpływu na Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube