Polecane wydarzenia

A A A
drukuj13.04-27.04.2015

Konsultacje społeczne Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (SZOOP)

9 kwietnia 2015 roku Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (SZOOP). Tzw. uszczegółowienie programu w detalach opisuje obszary i dziedziny, w których będą ogłaszane unijne konkursy z nowego RPO. Wraz z akceptacją dokumentu rozpoczęły się jego konsultacje społeczne.

Uszczegółowienie uzupełnia zapisy nowego RPO, przyjętego 12 lutego 2015 roku przez Komisję Europejską. - Zawarte w SZOOP informacje umożliwią prawidłowe przygotowanie projektów i wniosków o ich dofinansowanie - podkreśla Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

Od 13 kwietnia 2015 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane kształtem Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 do udziału w konsultacjach społecznych tego dokumentu.

Uwagi, opinie oraz propozycje zmian zapisów do projektu SZOOP należy przesyłać do 27 kwietnia br. wyłącznie na formularzu zgłaszania uwag (do pobrania poniżej) na adres: konsultacje_szoop@lubelskie.pl.

 

UWAGA! Uwagi, które pozostają w sprzeczności z treścią zapisów RPO WL 2014-2020, zatwierdzonego przez Komisję Europejską oraz Zarząd Województwa Lubelskiego, nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania

Formularz zgłaszania uwag (13-04-2015) 111 KB


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube