Polecane wydarzenia

A A A
drukujRPO od A do Z

Witamy w serwisie RPO!

Specjalnie dla Beneficjentów przygotowaliśmy informator na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (RPO WL).

W tej zakładce znajdziecie Państwo podstawowe informacje na temat programu, genezy powstania oraz systemu zarządzania i kontroli. W kolejnych działach będziemy przedstawiać przydatne informacje, materiały i wskazówki, które pomogą Państwu usprawnić i ułatwić proces aplikowania o fundusze w ramach tego programu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami!

RPO WL obejmuje okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. Jest jednym z 16 regionalnych programów operacyjnych, których zadaniem jest realizacja Strategii Rozwoju Kraju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowej Strategii Spójności), przez co mają się one przyczyniać do wzrostu gospodarczego oraz do zwiększenia zatrudnienia.

Twoja opinia
RPOWL na youtube