Polecane wydarzenia

A A A
drukujAktualności

Konsultacje społeczne propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

25-05-2015

Rozpoczęły się konsultacje społeczne wybranych kryteriów wyboru projektów w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego 2014-2020. Przedstawione propozycje kryteriów stanowią katalog kryteriów wyboru projektów w ramach działań RPO WL 2014-2020, dla których planowane jest ogłoszenie naborów wniosków o dofinansowanie w III kwartale 2015 roku.


Konsultacje społeczne są prowadzone za pośrednictwem strony internetowej www.rpo.lubelskie.pl, od 25 maja do 31 maja br.

 

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele:

 

  • samorządów terytorialnych,
  • przedsiębiorców,
  • partnerów społeczno-gospodarczych,
  • administracji rządowej,
  • organizacji pozarządowych,
  • oraz środowisk akademickich i naukowo-badawczych.

 

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat przedstawionych propozycji kryteriów wyboru projektów, prosimy o pobranie i wypełnienie formularza udziału w konsultacjach społecznych.

 

 

Wypełniony formularz należy przesłać w wersji elektronicznej, na adres: konsultacje_kryteria2014-2020@lubelskie.pl do 31 maja br. (włącznie).

 

WAŻNE!

Opinie i uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w sposób inny niż wyżej opisany nie będą rozpatrywane.

Utworzony: 25-05-2015 11:37Paweł Florek.
wróć do aktualności »
Twoja opinia
RPOWL na youtube