Polecane wydarzenia

A A A
drukujSprawozdawczość i ewaluacja RPO WL

Witamy w dziale Sprawozdawczość i monitoring RPO WL!

Sprawozdawczość obejmuje zbieranie informacji dotyczących realizacji RPO WL oraz przekazywanie ich odpowiednim instytucjom, w określonych: trybie, formie, zakresie i terminach, dla potrzeb monitorowania realizacji programu na każdym poziomie jego wdrażania.

Monitorowanie służy zagwarantowaniu realizacji celów strategicznych i cząstkowych określonych w programie (monitorowanie rzeczowe) oraz pełnej absorpcji alokowanych środków (monitorowanie finansowe).

Dział ten podzieliliśmy na dwie części: teoretyczną, gdzie znajdują się m.in. dokumenty źródłowe wraz ze wzorami sprawozdań, i praktyczną – czyli bieżące raporty i sprawozdania z realizacji programu.

Zachęcamy też do dowiedzenia strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, gdzie znajdą Państwo aktualne informacje o poziomie wykorzystania środków unijnych. 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami!

Twoja opinia
RPOWL na youtube